Česká fotografie 20. století

Česká fotografie 20. století
ISBN: 978-80-7101-089-0
Availability: in stock
including VAT
your price1 450,00 Kč
ps
Vladimír Birgus, Jan Mlčoch
Česká fotografie 20. století

Publikace Vladimíra Birguse a Jana Mlčocha představuje jednotlivé směry a trendy fotografického umění od počátku století (piktorialismus, dokumentární a reportážní fotografii), přes moderní fotografické směry ve dvacátých letech, surrealistické experimenty, poetismus, dále poválečnou reportážní a dokumentární fotografii, výtvarnou fotografií a její dílčí směry (happening, land art, konceptuální umění, body art) až po inscenovanou a portrétní fotografii konce 20. století. Ve výběru je zastoupeno téměř dvě stě autorů, mezi nimi Josef Sudek, František Drtikol, Jaromír Funke, Jaroslav Rössler, Karel Hájek, Václav Jírů, Vilém Reichmann, Jan Reich, Jan Saudek či Josef Koudelka. Snímky zapůjčené z tuzemských i zahraničních sbírek podávají komplexní pohled na fotografii v českých zemích.

Obsah:

Úvod

1900-1918
Piktorialismus
Dokumentární a reportážní fotografie do roku 1918

1918-1939
Od piktorialismu k moderní fotografii
Poetismus a začátky abstraktní fotografie
Nová fotografie - konstruktivismus, funkcionalismus a nová věčnost
Počátky moderní fotožurnalistiky, sociální fotografie
Surrealistická fotografie a koláž
Němečtí a rakouští fotografové v českých zemích

1939-1948
Dokumentární a reportážní fotografie během 2. světové války a po jejím konci
Od surrealismu ke glamouru

1948-1968
Od socialistického realismu k humanistické fotografii
Tradicionalismus, imaginativní tendence, informel a inscenovaná fotografie

1968-1989
Od humanistické fotožurnalistiky k subjektivnímu dokumentu
Konceptuální umění, happening, land art, body art, performance
Od minimalismu k postmodernismu

1989-2000
Fotožurnalistika a dokumentární fotografie od roku 1989
Fotografie na počátku nové epochy

Autoři reprodukovaných fotografií

Chronologie české fotografie 20. století
Literatura o české fotografii 20. století
Jmenný rejstřík

Kant a UPM v Praze, Praha 2010, rozměr 285 x 250 mm, 392 str., česky, ISBN 978-80-7101-089-0