Česká kameramanská škola

Česká kameramanská škola
ISBN: 978-80-907866-0-8
Availability: in stock
including VAT
your price650,00 Kč
ps
Lukáš Baran, Jaromír Šofr, Marek Jícha, Daniel Souček

Česká kameramanská škola

Asociace Českých Kameramanů vydává ku příležitosti 100 letého výročí existence knihu "Česká kameramanská škola". Kniha si klade za cíl ukázat vznik a podstatu kameramanské práce z pohledu samotných českch kameramanů, představit ji v histoickém přehledu od techniky až po etiku jako vyvíjející se plnohodnotnou uměleckou dosciplinu. Jejím základem je disertační práce Daniela Součka, která pojednává o zakladatelích  a průkopnících českého filmu. Proč lze práci českých kameramanů nazývat označením styl nebo dokonce škola a co tento pojem vlastně znamená vysvětluje právě tato kniha.

Obsah
Zdravice českých kameramanů
Úvod
Kamera je partner
Filmová fotografie
Česká kameramanská škola
  • Nová metodologie pojmu
  • Estetické znaky České kameramanské školy
Hledání zakladatelů České kameramanské školy
Zvukový film
Znárodněná kinematografie
Nová vlna
Normalizace
Nástup demokracie a rozpad filmového průmyslu
Období digitálního mediálního chaosu
Tvůrčí prostor - zhodnocení horizontální a vertikální
Filmový obraz, podstata. vývoj a možnosti
Etika kameramanského povolání jako živého postoje k minulosti i budoucnosti
Závěr - Deklarace o České kameramanské škole

Přílohy - fotogalerie kameramanů
Poznámky
Jmenný rejstřík kameramanů
Zdroje a autoři fotografií

Lepton studio, Praha 2020, rozměr 300 x 215 mm, 373 s., bilingvní - česky a anglicky, bar., ISBN 978-80-907866-0-8