Česká literatura v čase modernismu

Česká literatura v čase modernismu
ISBN: ISBN 978-80-86781-45-7
Availability: in stock
including VAT
your price395,00 Kč
ps
Dobrava Moldanová

Česká literatura v čase modernismu

Publikace představuje v chronologické posloupnosti klíčové momenty tohoto zlatého období české literatury, střídající se programy, osobnosti i významná díla. Ukazuje, jakým způsobem vedle sebe koexistovaly různé názorové proudy i poetiky, jak autoři navazovali na domácí tradici i přijímali impulsy, které k nám díky tradičně významné překladatelské aktivitě přicházely ze zahraničí. Všímá si osobností a proudů, které po léta zůstávaly ve stínu zájmu, jako literatura spojená s tématem československých legií či tvorba katolických autorů nebo autorů exilových, přibližuje literární dění ve čtyřicátých letech a zejména v padesátých letech, která zdaleka nebyla zásluhou zakázaných autorů jen dobou socialisticko-realistické pouště. Závěr knihy tvoří kapitoly, věnované literatuře 60. let 20. století, pro něž je charakteristická snaha vrátit české literatuře její mnohotvárnost.

Obsah
Na přelomu 80. a 90. let
Spory o realismus
Naturalismus
Generace moderny
Druhá generace moderny. Odklon od symbolismu
Vývoj literární historie od 80. let 19. století do 1. světové války
První světová válka
Próza první světové války
Generace avantgardy
Surrealismus
Poezie ticha a času
Hledání nového epického tvaru - próza třicátých let
Poezie roku 1938
Poezie protektorátu
Próza válečného období
Vývoj literární vědy v období mezi dvěma válkami
Od května 1945 k únoru 1948
Literatura roku 1948
Literatura mimo oficiální struktury
První "obleva"
Próza druhé poloviny 50. let. Pozvolné narušování schématu
Drama a divadlo 50. let
První půle 60. let
Básnické debuty Tváře a Sešitů
Vrcholy poezie 60. let
Próza druhé poloviny 60. let
Myšlení o literatuře
Summary
Citovaná umělecká literatura

Nakladatelství Pankrác, Praha 2023, rozměr 165 x 240 mm, 380 s., česky, ISBN 978-80-86781-45-7