Česká novinářská fotografie 1945-1989

Česká novinářská fotografie 1945-1989
ISBN: 978-80-246-3713-6
Availability: in stock
including VAT
your price550,00 Kč
ps
Alena Lábová

Česká novinářská fotografie 1945-1989


Publikace mapuje proměny novinářské fotografie a nahlíží možnosti jejího uplatnění v české mediální krajině druhé poloviny 20. století. Rekapituluje postavení fotožurnalismu, jeho role a úrovně v jednotlivých vývojových etapách a snahy českých publicistů o vytvoření teoretických rámců. Mezi dobovými fotoreportéry a fotožurnalisty si autorka vybírá především ty, kteří svým pochopením pro fotografii a její nekonvenční uplatňování přesahovali obecně prosazované a akceptované standardy. Fotografy, kteří fotografii nevnímali jako ilustrační doprovod bez jakýchkoli žurnalistických ambicí a svojí prací v redakcích slavných časopisů, jako byl Svět v obrazech, Mladý svět nebo Stadión, ovlivňovali vizuální vkus čtenářů.

Obsah:

Úvod

Poválečná víra v lepší budoucnost 1945-1947
Politický, společenský a mediální kontext
Fotografie a fotožurnalismus v prvních poválečných letech
Diskurzivní platforma
Noviny a časopisy určující vizuální styl tištěných médií
Mladá fronta
Fotoreportéři Mladé fronty
Svět v obrazech
Fotoreportéři Světa v obrazech
Květen
Vlasta
Květy
Stadión
Obrazové zpravodajství ČTK
Fotoreportéři ČTK

NOVÁ SPOLEČNOST, NOVÁ FOTOGRAFIE 1948-1956
Politický, společenský a mediální kontext
Úloha fotografie a fotožurnalismu v období budování socialismu
Tvůrčí metoda nové fotografie - socialistický realismus
Vizuální agenda padesátých let
Teoretická reflexe "nové fotografie"
Participace novinářské fotografie na budování obrazu nové společnosti
Teoretická reflexe žánrů novinářské fotografie
Portrét pro noviny
Pracovní portrét
Fotografická reportáž
Fotomontář v novinách
Nové pojetí fotografie v novinách
Večerní Praha, list všech Pražanů
Fotoreportéři Večerní Prahy
Česká sportovní fotografie

NEVŠEDNOST VŠEDNOSTI 1957-1968
Dobový stav fotografie a fotožurnalismu
Dobový vizuální styl
Ze stránek novin do výstavních galerií
Meznárodní úspěchy české novinářské fotografie
Teoretická reflexe stavu novinářské fotografie šedesátých let
Fotografický diskurz
Anketa o pojetí společenského a kulturního významu fotografie
Kritická reflexe dobových problémů fotografie a fotožurnalismu
Dobová teorie žánrů fotožurnalismu
Reportážní portrét
Fotoreportáž
Paradigma pravdivosti ve fotoreportáži
Paradigma uměleckosti/výtvarnosti fotoreportáže
Paradigma nahrávky ve fotografické reportáži
Pozice fotoreportéra jako souáčást diskurzu
Vizuální styl tištěných médií
Fotožurnalisté šedesátých let

NORMALIZACE DÍL PRVNÍ 1969-1979
Politický, společenský a mediální kontext
Dobový stav fotografie a fotožurnalismu
Fotografie jako bojový druh slova
První analýzy obrazového tisku
Ze stránek novin do výstavních galerií
Fotografický diskurz
Teoretická reflexe žánrů fotožurnalismu
Média ovlivňující vizuální styl a jejich fotografové
Fotožurnalisté druhé a třetí poválečné generace

NORMALIZACE DÍL DRUHÝ 1980-1989
Politický, společenský a mediální kontext
Dobový stav fotografie a fotožurnalismu
Ze stránek novin do výstavních galerií
Fotografický diskurz
Nastupující generace fotožurnalistů

Závěr
Redakční poznámka
Zdroje fotografií
Soupis literatury
Jmenný rejstřík

PŘÍLOHY
Medailony fotografů
Rozhovory (Stanislav Tereba, Václav Jirsa, Miroslav Zajíc, Jiří Koliš, Mitroslav Martinecký, Herbert Slavík, Jiří Pekárek, Vojtěch Písařík, Lubomír Kotek)
Karel Hájek Přednášky a texty
Karel Dvořák O povaze fotografické reportáže
Svatopluk Sova Fotografujeme pro noviny (výběr)
Vilém Heckel Propagační reportáž
Způsob předkládání požadavků na potřeby foto-kino z dovozu
Náklady časopisů v letech 1961-1981

Karolinum, Praha 2019, 610 str., 155 x 215 mm, ISBN 978-80-246-3713-6