Česká reformace 20. století?

Česká reformace 20. století?
ISBN: 978-80-244-4830-5
Availability: in stock
including VAT
your price300,00 Kč
ps
Pavel Marek

Česká reformace 20. století?

K zápasu Církve československé (husitské) o vizi moderního křesťanství v letech 1920-1924

Monografie se zabývá problematikou vzniku a počátků Církve československé husitské v kontextu náboženské a církevní krize v Československu po skončení 1. světové války. Těžiště výkladu spočívá v evokaci zápasu o teologickou orientaci církve mezi skupinou modernistů vedených Karlem Farským a tradicionalisty soustředěnými kolem vladyky Gorazda (Pavlíka), posazujícího pravoslaví a orientaci na srbskou pravoslavnou církev. Práce zachycuje dramatické zvraty ve vývoji církve a její úsilí o vytvoření moderní věrouky 20. století v odkazu na českou husitskou a českobratrskou reformaci.

Stručný obsah:

Úvodem
Vznik Církve československé. Od reformy k nové církvi
Počátky Církve československé. Reakce na založení Církve československé / Organizační výstavba církve /
Po stopách "pravoslavné krize". Rok 1920 - navázání styků se srbskou pravoslavnou církví / Rok 1921 - hzledání společného postoje se srbskou pravoslavnou církví / Rok 1922 - rok zlomu / Rok 1923 - rok vyjasnění / Od "dvojdomku" ke garsonce / Epilog? Jen konec pravoslavné krize

Závěry
Summary
Prameny a literatura
Jmenný rejstřík
O autorovi
Obrazová příloha

Nakladatelství Univerzity Palackého v Olomouci, r. 2015, rozměr 145 x 205 mm, 386 s., česky, anglické resumé,  ISBN 978-80-244-4830-5