České dějiny ve znamení kultury

České dějiny ve znamení kultury
ISBN: 978-80-7395-336-2
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena590,00 Kč
ks
Josef Petráň

České dějiny ve znamení kultury

Prof. PhDr. Josef Petráň, CSc.patří do malé skupiny nejvýznamnějších českých historiků druhé poloviny 20. a počátku 21. století, kteří významem svého díla daleko přesáhli naši zemi a kteří se stali žijícími klasiky svého oboru a českého historického myšlení. Dílo profesora Petráně je výjimečné svým rozsahem, originalitou i nevšedními literárními kvalitami. Vedle desítek objevných studií, mnoha recenzí a popularizačních článků napsal a redigoval řadu skvělých vysokoškolských a středoškolských učebnic, ale především zhruba dvě desítky monografií. Tato publikace přináší výbor studií Josefa Petráně, vydaných v letech 1956 - 2003 a zaměřených na kulturní dějiny. Je rozdělena do tří oddílů: I. Společnost, II. Univerzita, III. Dějepis. V každé z těchto skupin jsou zařazeny jednak studie věnované analýze dílčích metodologii výzkumu, jednak souhrnné pohledy na problematiku kulturních dějin v širokém chronologickém rozpětí od středověku do 20. století.

Obsah:

Historik české kultury Josef Petráň

Společnost
Středověká řemesla v dějinách hmotné kultury
Motiv Žižky jako nebeského strážného
Ideolog pasivního odporu
Stavovské království a jeho kultura v Čechách (1471-1526)
Vztah Tadeáše Hájka k praxi
Renesanční rozprávka z roku 1562 a technologie českého lnářství a plátenictví v 16. a počátkem 17. století.
Sociální kategorie v Komenského Listech do nebe
Autobiografická výpověď mladého Komenského v Labyrintu světa
Lux in tenebris
Lid a národ v době pobělohorské
Lid a národ v pobělohorském labyrintu
Ve znamení baroka
Das gesellschaftliche Milieu des böhmisches Barock
Kultura a společnost v Čechách doby baroka
Das Antlitz Prags in Barock
Praha tereziánská a josefinská
Vydání Balbínovy Obrany jazyka slovanského roku 1775 a její konfiskace.
Královská česká společnost nauk: Místo české učené společnosti v dějinách a proudu vědy.

Univerzita
Svědectví ikonografických pramenů o podobě Karolina do počátku 18. století
Každodennost právnického studia prvních generací Karlo-Ferdinandovy univerzity
Slovo o insigniích pražské univerzity v druhé polovině 17. a počátkem 18. století
Dílo Karla Škréty z Karolína
Od spolků pro volné přednášky k Jednotě českých matematiků a fyziků
Ženy na pražské folozofické fakultě
Univerzita Karlova ve dnech mnichovské krize 1938
František Kutnar a univerzita Karlova
Z tradice vědy na Univerzitě Karlově

Vzdalování i návraty archetypu univerzitního děje

Dějepis:
Obraz Karla IV. jako hlavy státu v dějepisectví šesti století
Josef Dobrovský - průkopník kulturních dějin
Ke genezi novodobé koncepce českých národních dějin
Meze historické reflexe období 1945-1953
Profesor Jan Polišenský (1915-2001)
"Als die Wachsamkeit des Regimes nachliess". Zum Beitrag von Robert Luft, Diskussionsbeitrag
Proměny české historiografie 1945-1989
Dějepis sklonku století
Směřování (Dějepis kultury na Jihočeské univerzitě)
Mikrohistorie aneb o nedějinách
Rozhovor

Univerzita Pardubice, r. 2010, rozměr 180 x 255 mm,  594 s., česky, ISBN 978-80-7395-336-2