České století motorismu I.

České století motorismu I.
ISBN: 978-80-246-4507-0
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Šalanda Bohuslav, Štemberk Jan

České století motorismu I.

Kulturní roviny českého motorismu

Při vyslovení slova automobil obvykle ihned vyvstane na mysli masově rozšířený dopravní prostředek, který člověka provází již více než sto let. Kolektiv autorů si však vytkl za cíl podívat se na automobil úhlem pohledu kulturních dějin. Motorismus je v rámci jednotlivých kapitol zkoumán v nejrůznějších souvislostech, od aspektu estetického a módního přes uměleckou inspiraci a výrazový prostředek v divadle a filmu po fenomén společenského a každodenního života různých skupin obyvatelstva. Nastíněny jsou i fáze jeho technického vývoje. Kulturní rozměr českého motorismu je sledován na obsáhlém pramenném základě, těžícím jak z dosud nezveřejněného archivního materiálu, tak i z nejnovější domácí a zahraniční literatury. Knihu doprovází čtyřicet dobových fotografií.

Obsah:
Estetické aspekty automobilismu (Bohusla Šalanda)
Elegance za volantem? Fenomén dámské automobilové módy na počátku 20. století (Michaela Žáková)
Automobil na divadle. Automobil jako subjekt i objekt v divadelních hrách (Ivan Jakubec)
Plakát ve službách motorismu. Reklamní plakát firmy Walter od malíře Josefa Loukoty (Patrik Wirkner)
Automobil v hraných českých filmech první poloviny 20. století (Jan Štemberk)
Téma automobilizmu v tvorve Kremnickej mincovně v medzivojnovom období (Ĺudovít Hallon, Miroslav Sabol)
Počátky fotografické a filmové dokumenrace automobilových podniků v prostředích šlechty v českých zemích (Miloš Hořejší)
Brněnsští (moravští) notoristé před objektivem fotografů (1906-1928) (Sylvie Zouharová Dyková)
Sudetoněmecká touha cestovatelská: Wenzel Krause z Rumburku a jeho automobilové cesty po Evropě (Jan Němec)
Cestopisy Jaroslava Proška ve vzťahu k rozvoju individuálnej autoturistiky na Slovensko v medzivojnovom období. (Michal Ďurčo)
Autoklub Aesculap ČSR. Ke vznikun stavovského spolku československých lékařů-automobilistů, 1930-1932 (Michal V. Šimůnek)
Podmínky (auto)mobility ve venkovském prostředí (Bohuslav Šalanda)

Záver
Použité pameny a literatura
Summary
O autorech
Jmenný rejstřík

Nakladatelství Karolinum Praha 2019, rozměr 165 x 235 mm, 12 s., čb, česky, ISBN 978-80-246-4507-0