České země v letech 1620–1705

České země v letech 1620–1705
ISBN: 978-80-7277-553-8
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena390,00 Kč
ks
Jiří Mikulec

České země v letech 1620–1705

Od velké války k dlouhému míru


Syntetické zpracování pobělohorského období představí jednu z nejdramatičtějších epoch českých dějin. Na jejím počátku stály radikální proměny českých zemí po porážce stavovského povstání, které navíc doprovázelo násilí třicetileté války.
Po ukončení tohoto konfliktu, tedy v dobách mírové rekonstrukce, pak střední Evropu ohrozila rozpínavost osmanských Turků, proti kterým se spojilo několik zemí, aby zachránily obleženou Vídeň. Kniha vedle těchto i mnoha dalších událostí z českých dějin, nazíraných v širším kontextu habsburské monarchie, seznámí s barokní společností, s rozvojem katolické zbožnosti obyvatelstva a s kulturním vývojem v českých zemích.
Představí také modernizační rysy, které již v 17. století položily základy novodobého státu.

Obsah:

Úvodem
Hlava první - Doba trestů a válek (1620-1648)
I. Pacifikace českých zemí, tresty, náboženské a politické proměny
II. Třicetiletá válka a české země
Hlava druhá - Rozvoj barokního absolutismu (1648-1705)
III. Dlouhá léta obnovy
IV. Na cestě k novému sebevědomí
Hlava třetí - Habsburská monarchie a české země
V. Panovníci, jejich země a poddaní

Závěr
Seznam pramenů
Jmenný rejstřík

Libri, Praha 2016, 145 x 205 mm, 405 str., ISBN 978-80-7277-553-8