Československo a Svatý stolec II/2.1.

Československo a Svatý stolec II/2.1.
ISBN: ISBN 978-80-88304-70-8
Availability: in stock
including VAT
your price499,00 Kč
ps
Pavel Helan

Československo a Svatý stolec II/2.1.

Krize s Římem – fenomén státní tradice? Československá problematika let 1919–1928 v materiálech Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti

Poslední svazek této řady se souhrnně věnuje činnosti vatikánské Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti, která měla na starosti zahraniční vztahy. Zejména se soustředí na záležitosti vztahů s Československem v prvním desetiletí existence republiky (obsahuje ale rovněž i kontextově zajímavou kapitolu věnovanou jugoslávsko-vatikánským vztahům). Nejvíce prostoru je tu pak věnováno nejvýznamnější události této periody, československo-vatikánské krizi z období let 1925–1928, která byla ukončena uzavřením modu vivendi.

Obsah:

Úvod
Seznam zkratek

Kongregace pro mimořádné církavní záležitoszi

Exkurz. Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, Svatý stolec a československé konotace
 • Vatikán a katolická církev v jihoslovanském království
 • Otázka liturgického jazyka
 • Jihoslovansko-československé souvislosti

Československo v prvních letech své existence ve vztahu ke Kongregaci pro mimořádné církevní záležitosti
Rok 1919
 • Požadavky na úpravu liturgického jazyka
 • Reformní hnutí a Církev československá
 • Pravoslaví
 • Spor o dosazování církevních hodnostářů a nominační právo
Den Jana Husa - cesta k vyvrcholení československo-vatikánské krize
Na vrcholu vzájemné krize mezi prvnímu dvěma oficiálnímu husovskými oslavami
 • Husovský den v roce 1926 a jeho hodnocení Svatým stolcem
 • Smíšená zasedání kongregací Svatého stolce v letech 1926-1927
 • Nástup Pavla Petera Gojdiče na prešovský stolec
 • Problematika duchovní asistence v československé armádě
Rok zlomu a modus vivendi
Mylné dohady vatikánského Chargé d´affaires
Mise Ksmils Krofty a Arnoště Roztočila
Poslední kroky k modu vivendi

Závěr
Obrazová příloha
Summary
Riasunto
Jmenný rejstřík

Masarykův  ústav a Archive AV ČR, v.v.i. , Praha 2022, 411 s., česky, ISBN 978-80-88304-70-8