Československo a Svatý stolec. Od nepřátelství ke spolupráci (1918-1928)

Československo a Svatý stolec. Od nepřátelství ke spolupráci (1918-1928)
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena280,00 Kč
ks
Michal Pehr, Jaroslav Šebek
 

Československo a Svatý stolec. Od nepřátelství ke spolupráci (1918-1928)

I. Úvodní studie
 
Publikace je věnována vzájemným vztahům mezi Československem a Svatým stolcem v prvním desetiletí existence meziválečného Československa a je výsledkem několikaletého výzkumu v českých i vatikánských archivech. V našem dějepisectví představuje první podrobnější práci zaměřenou na tuto problematiku. Svatý stolec reprezentuje římskokatolickou církev, která si i přes výrazný propad podpory po roce 1918 udržovala pozici nejsilnější konfese v ČSR. Církevní a náboženské otázky, včetně vztahů s Vatikánem, ovlivňovaly v této době významně celý společenský život československého státu – politiku, kulturu a vzdělání, národnostní vztahy i sociálně ekonomické poměry. Navíc problematika náboženského a církevního vývoje podstatně zasahovala také do vývoje u československých sousedů, v okolních středoevropských státech.
 
Obsah:
 
Úvodem
"Zúčtujeme s Římem jako s Vídní". Příčiny animozity mezi českým katolicismem a novým státem
Navázání diplomatických styků
Československé vyslanectví u Svatého stolce
Vatikánská nunciatura v Praze
Odluka státu od církve optikou česko-vatikánských vztahů
Konflikty kolem nominačního práva. Spor o jmenování biskupů
Zápas o apoštolské administrátory
Církevní majetek
Změny na konfesní mapě ČSR - vznik nové církve
Nové akcenty papežské politiky za Pia XI.
Slovensko a pastýřský list slovenských biskupů z roku 1924
Marmaggiho aféra
Hledání cesty z krize
Modus vivendi
 
Závěrem
Prameny a literatura
Resumé
Jmenný rejstřík
Obrazová příloha