Československo v Orientu. Orient v Československu 1918-1938

Československo v Orientu. Orient v Československu 1918-1938
ISBN: ISBN 978-80-88304-79-1351
Availability: in stock
including VAT
your price379,00 Kč
ps
Adéla Jůnová Macková, Libor Jůn (eds.)

Československo v Orientu. Orient v Československu 1918-1938

Vědecký katalog připravený k výstavě Československo v Orientu: Orient v Československu 1918–1938 seznamuje čtenáře s československým kulturním a hospodářským pronikáním do Orientu v době První republiky. Vědecké studie jsou zaměřeny na instituce a osobnosti, jež stály u zrodu československé orientalistiky a vědeckého zájmu o Orient. Významnou roli při propojení snah hospodářských a kulturních hrál Orientální ústav, který v roce 2022 slaví sté výročí od svého založení. Stal se zastřešující institucí propojující vědu českou i německou, univerzitní i neuniverzitní a dokázal ji propojit též s kruhy hospodářskými. Katalog má bohatou obrazovou část, jež představuje předměty vystavené na výstavě a mnoho dalších archivních dokumentů a dobových fotografií s doprovodným textem.

Obsah:

Úvod

Orientalistika na univerzitě.
  • Pražská univerzita
  • Orientalistika na Filozofické fakultě Německé univerzity v Praze
  • Orientalistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Československé pronikání do Orientu
  • "Otec zakladatel" Alois Musil, Orientální ústav a orientalisté
  • Pokus Československa o vybudování diplomatické a hospodářské struktury v Orientu
Vědecké cesty (nejen) do Orientu
  • Národní muzeum a poznávání Orientu v letech 1918-1938
  • Cesty Aloise Musila po roce 1918. Z pouště do džungle velkoměst
  • Bedřich Hrozný a Orient
Vybraná literatura a prameny
Seznam zkratek
Katalog

Masarykův ústav a Archiv AV ČR v.v.i., Praha 2022, rozměr 240 x 230 mm, 207 s., bar., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-88304-79-1351