Český voják na Balkáně 1914-1918

Český voják na Balkáně 1914-1918
ISBN: 978-80-7469-099-0
Availability: in stock
including VAT
your price400,00 Kč
ps
Bedřich Mayer

Český voják na Balkáně.

První světová válka a společnost na Balkáně v pamětech českého důstojníka armády Rakousko-Uherska 1914-1918

Editor a úvodní studie: Petr Prokš

Paměti jsou původním textem o osobních zážitcích českého důstojníka rakousko-uherské armády za první světové války na Balkáně a mají výraznou literární i odbornou úroveň. Jejich autor Bedřich Mayer (1888–1972) měl na svou dobou vysoké vzdělání. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po skončení války a vzniku Československa působil jako soudce v severních Čechách a potom v Praze. Ve svých pamětech celkově popisuje válečné události, každodenní život vojáků v zázemí i na bojištích, současně také sociální, etnické, národnostní, náboženské a kulturní poměry i životní styl obyvatelstva na Balkáně. Podává tak ucelený obraz situace na Balkáně ve vyhroceném období, kdy se rozhodovalo o novou státoprávní podobu Balkánu v důsledku rozpadu Rakousko-Uherska a výsledků první světové války. Paměti také přinášejí velice zajímavou konfrontaci pohledu vzdělaného jedince, který vyrostl v liberálně demokratickém prostředí, se složitými poměry Balkánu, které mnohdy byly v naprostém rozporu s kulturními a civilizačními hodnotami Západu. Proto představují původní český příspěvek pro poznání příčin, průběhu a výsledků formování nových státních útvarů po první světové válce v celém prostoru střední a jihovýchodní Evropy, kde se střetávaly různorodé historické, kulturní, civilizační a státoprávní tradice.

Obsah

Úvod
Životopis autora pamětí
Problémy vývoje Balkánu a Velká válka (1908-1918)

-Anexe Bosny a Hercegoviny
-Balkánské války
-Balkán a Rakousko-Uhersko
-Černá Hora
-První světová válka a Balkán 1914-1918

Paměti

-Hercegovina
-Kukujevci ve Srjemu
-Gorice Vnajne v Kraňsku
-Srbskem od severu k jihu
-Albánie
-Zase v Hercegovině
-Znovu do Slavonie
-Korutany
-Východní Karpaty a Sedmihrady

Slovník pojmů
Prameny a literatura
Summary
Jmenný rejstřík
Zeměpisný rejstřík

Historický ústav AV ČR, Praha 2019, 358 s., rozměr 180 x 260 mm, čb., česky, ISBN 978-80-7469-099-0