Cestovní ruch pod dohledem třetí říše

Cestovní ruch pod dohledem třetí říše
ISBN: 978-80-246-4127-0
Availability: in stock
including VAT
your price390,00 Kč
ps
Jan Štemberk, Ivan Jakubec

Cestovní ruch pod dohledem třetí říše


Cestovní ruch a druhá světová válka, to je na první pohled paradoxní spojení. Historici Ivan Jakubec a Jan Štemberk však revidují zažitou představu, že tehdy nebyla na cestování vhodná doba. Kniha se zaměřuje na protektorát Čechy a Morava, ale autoři se zabývají i oddělenými částmi Československa a zahrnují kontext říše. Jejich mimořádně erudovaná pramenná práce věnuje pozornost státní politice, administrativě, antisemitským opatřením i dopravě, stravování a ubytování. Publikace, doprovázená dobovými fotografiemi a reklamními materiály a doplněná barevnou obrazovou přílohou, představuje zásadní posun v bádání o tomto dosud málo zmapovaném fenoménu.

Obsah:


Úvod
Bibliograficko-metodologická poznámka

Politika cestovního ruchu
Organizace cestovního ruchu v českém pohraničí
Organizace cestovního ruchu v protektorátu
  Ústřední svaz pro cizinecký ruch
    Hospodářeské skupiny
  Cizinecké svazy
  Radost ze života
  Ostatní instituce
Slovensko

Předpoklady účasti na cestovním ruchu
Volný čas
Židovské obyvatelstvo
Administrativní limity cestování za hranice
  Právně-legislativní rovina
  Devízové prostředky
Uzavžené oblasti
  Pohraniční pásma
  Vojenské oblasti
    Brdy
Ochrana přírody a krajiny
Omezování přírody a krajiny
Omezování cestovního ruchu

Ubytovací a stravovací služby

Doprava
Železniční doprava
Silniční doprava
  Hromadná doprava
  Individuální doprava
  Jízdní kola
Ostatní doprava
Cestovní kanceláře
  Čedok

Domácí cestovní ruch
Organizované rekreační pobyty
  Rekreace dětí a mládeže
  Heydrichův dovolenkový odkaz
Turistika
Organizační struktura
Tramping a camping
Letní byty
Lázně

Zahraniční cestovní ruch
Výjezdový cestovní ruch
  Říše
  Slovensko
  Ostatní státy
Příjezdový cestovní ruch
  Organizované pobyty dětí krajanů
    Pobyty dětí a mládeže z říše
Propagace protektorátu v říši a zahraničí
  Vějička budoucnosti cestovního ruchu v protektorátu v rámci říše

Závěr

Seznam zkratek
Prameny a literatura
Seznam vyobrazení
Summary
Jmenný rejstřík
Rejstřík institucí a správních oblastí

Karolinum, Praha 2019, 170 x 235 mm, 310 str., ISBN 978-80-246-4127-0