Charlotta G. Masaryková

Charlotta G. Masaryková
Availability: in stock
including VAT
your price80,00 Kč
ps

Marie L. Neudorflová


Charlotta G. Masaryková


Sborník příspěvků z konference ke 150. výročí narození Charlotty G. Masarykové, konané 10. listopadu 2000.

Obsah:

Eva Broklová: Úvodní slovo
Marie L. Neudorflová: Výjimečnost vztahu mezi Charlottou a Tomášem Masarykovými
Jan Štěpán: Přátelství Františka Urbánka s Charlottou a Tomášem Masarykovými
Magdaléna Rychlíková: Změny v postavení ženy ve společnosti ve 2. polovině 19. století
Jiří Křesťan: Zdeněk Nejedlý - životopisec Charlie G. Masarykové
Lubomír Kocourek: Charlotta Masaryková v literárních rozhovorech s T. G. Masarykem a s Masarykovými přáteli
Pavla Horská: Proměny pražské měšťanské společnosti v 80. a 90. letech 19. století
Dana Musilová: Vztah Františky Plamínkové k rodině Masarykových
Jan Havránek: První absolventky Univerzity Karlovy
Martin Kučera: Spor o Otakara Hostinského (a Charlottu Masarykovou)
Zdenka Sojková: Cesta Charlotty Garrigue Masarykové za Slovenskem a na Slovensku
Jana Burešová: Vztah Charlotty a Tomáše Garrigue Masarykových k ženským spolkům
Jana Malínská: Odraz požadavku všeobecného volebního práva žen v Národních listech 1906-1908
Barbara K. Reinfeld: Paralelní životy: feminismus a nacionalismus v Československu - F. Plamínková a M. Horáková
Miroslav Kryl a Klára Štočková: Ženy v české politice
Dagmara Hájková: Charlotta Garrigue Masaryk za 1. světové války
Radana Díťová: Feministický odkaz Charlotty G. Masarykové
Alain Soubigou: Klidný  život paní Masarykové v letech 1918-1923
Josef Polišenský: Vztah T. G. Masaryka k angloamerické vzdělanosti
Robert Kvaček: Ženy svých mužů
Jiřina Šiklová: 150. výročí narození Charlotty G. Masarykové a její pomník v Hutisku
Z dopisů Charlotty G. Masarykové dceři Alici do Vídně do vězení
Bibliografie prací o Charlottě Masarykové
Redakční poznámka
Bibliografické poznámka o autorech
Obrazová příloha