Chrám Svatého Ducha v životě města a v proměnách času

Chrám Svatého Ducha v životě města a v proměnách času
Availability: in stock
including VAT
your price450,00 Kč
ps
Editor PhDr. Jiří Němeček
 

Chrám Svatého Ducha v životě města a v proměnách času

 
Obsah:
 
Královéhradecká diecéze
Katedrála Svatého Ducha: Stavební vývoj do r. 1485 / Interiér chrámu / Obnova chrámu po požáru 1407 / Ve víru husitství / Dostavba kostela za Jiřího z Poděbrad / Proměny interiéru chrámu a vznik katedrály / Založení biskupství a povýšení chrámu na katedrálu / Pozdní baroko a raný klasicismus / Osvícenství a klasicismus / Regotizace katedrály v letech 1864 - 1901 / Oprava katedrály v letech 1929 - 1941 / Katedrála v posledních dvou desetiletích 20. a na počátku 21. století / Paramenta královéhradecké katedrály / Varhany v katedrále Svatého Ducha / Zvony katedrály Svatého Ducha
Kaple sv. Klimenta
Biskupská rezidence
Trautmannsdorfská knihovna
Katedrální kapitula při chrámu Svatého Ducha
Radnice v Hradci Králové
Bílá věž
Rektorát Univerzity v Hradci Králové
Regiocentrum Nový pivovar
Ze života katedrály
Resumé
Prameny a literatura