Chudá Praha: Lidé - Místa - Instituce (1781-1948)

Chudá Praha: Lidé - Místa - Instituce (1781-1948)
ISBN: ISBN 978-80-87828-69-4
Availability: in stock
including VAT
your price520,00 Kč
ps
Jana Viktorínová
Chudá Praha: Lidé - Místa - Instituce (1781-1948)

Praha, jak ji neznáte. Chudá Praha. Víte, kde byste našli Fišpanku, Bílý hrad nebo Arizonu? Jaké služby poskytoval hotel Kandelábr, kdo byl otec chudých a jak se žilo v nouzových koloniích? Město netvoří jen panovnická sídla, šlechtické paláce, honosné měšťanské domy a vznešená církevní architektura. K výrazu města a jeho atmosféře přispívají neméně jeho chudí. Chudoba má nezanedbatelný etický i estetický rozměr a dalekosáhlé celospolečenské dopady. Publikace Chudá Praha přináší pohled na chudobu ve městě v 19. a zejména v první polovině 20. století z několika perspektiv. Historický obrazový materiál, především fotografie a tisky přibližují strategie přežívání nemajetných vrstev, zachycují dnes již neexistující místa s chudobou spojená a seznamují s institucemi chudinské a sociální péče, jak se formovaly od josefínských dob. Vložený anglický překlad textů.

Obsah:

Chudá existence
Práce a chudý výdělek
Opatrovny a mateřské školy
Zastavárna
Zaviněná nebo nezaviněná chudoba?
Nežádoucí společenské jevy
Žebrota
Fišpanka
Postrk
Donucovací pracovny
Vychovatelna

Místopis chudé Prahy: od centra k okraji
Zoufalá přístřeší a provizorní stavby
Nouzové kolonie
Mšstská sociální výstavba v nouzových koloniích
Noclehárny a ohřívárny
Jídlo pro chudé

Pražské chudinství, sociální péče a sociální politika
Ústav pro choromyslné
Nalezinec v zemské porodnici
Sirotčinec arcivévodkyně Gisely
Chorobinec
Chudobinec sv. Bartoloměje
Chudinský ústav
Veřejná chudinská péče v okolních obcích
Soukromá a církevní dobročinost
Svépomoc
Sociální politika
Sociální péče
Masarykovy domovy
Nezaměstnanost
Pomocné akce
Epilog

Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2023, počet stran 237, česky a anglicky, ISBN 978-80-87828-69-4