Církevní politika 1949

Církevní politika 1949
ISBN: 80-900696-1-4
Availability: in stock
including VAT
your price49,00 Kč
ps
Církevní politika 1949
Pavel Otter

Studie o přijímání tzv. církevních zákonů v r. 1949. Autor se soustředí zejména na způsob, jak na vnucované komunistické zákonodárství reagovaly nekatolické církve.

Obsah:
Úvod

HLAVA I.

1. Připomínky J. L. Hromádky
2. Připomínky synodní rady
3. Z jednání komise při ÚAV NF
4. Staršovstvům všech sborů
5. Sdělení synadního kurátora dr. A. Boháče
6. Záznam rady B. Valeše
7. Záznam prof.J. L. Hromádky
8. Komentář k záznamu o jednní na ÚAV NF
Exkurs: J. L. Hromádka v inscenaci nové skutečnosti
9. "Jeden z nejhorších dnů" rady B. Valeše
10. Sdělení kanceláře synodní rady
11. Důvodová zpráva k zákonu
12. Komentář k důvodové zprávě zákona
13. Projev synodního kurátora dr. A. Boháče
14. Průvodní dopis synodního rady k přijatým zákonům
15. Rozprava o církevních osnovách ve 35. zasedání Národního shromáždění
16. Odhlasování církevních zákonů
17. Zákony, o které jde
18. Rekapitulace
19. Závěr
Materiály

HLAVA II.

I. Počátky církevní politiky
1. V únoru 1948
2. Volby 1948
3. K výroší února
4. Poselství X. synodu
5. Poselství míru
6. Novoroční poselství 1950
Materiály

II. Akty a směrnice nižší právní síly

HLAVA III.

I. Problémy současné politické praxe
1. DOKUMENT: Činnosti církví a náboženských společností
2. DOKUMENT: Regulace zahraničkích styků a pubilkační činnost; v zahraničí
3. DOKUMENT: Udělování státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti
4. EXKURS: Strukturální analýza požadavku "státního souhlasu" podle zákona 218/49 a vládního nařízení 221/49
5. Malá obhajoba církevního zákona

II. Stručná bilance uplynulých let
1.Prověřování církve
2. Nesplněné sliby
3. Rozbor slov a skutečnosti
4. Dílčí klady
5. Nepromlčené rozpaky