Cizí dům? / Ein fremdes Haus

Cizí dům? / Ein fremdes Haus
ISBN: 978-80-86863-80-1
Availability: in stock
including VAT
your price500,00 Kč
ps

Věra Laštovičková

Cizí dům? / Ein fremdes Haus

Architektura českých Němců 1848–1891 / Die Architektur der Deutschböhmen 1848–1891


Během 19. století v procesu rozvoje občanské a národní společnosti Češi a Němci stanuli na opačných stranách barikády. Každý národ se snažil o definování a obhájení své vlastní identity. Zatímco Češi získávali stále významnější postavení, bojovali Němci o uchování svých pozic. Architektura je jedním z nejmarkantnějších svědků jejich snah, a zvláště stavby úzce spojené s národní myšlenkou: spolkové německé domy, německá divadla, radnice německých měst, turnerské tělocvičny, luteránské nebo starokatolické kostely. Kniha tedy čtenáře seznámí nejen s tvorbou českoněmeckých architektů, ale také přiblíží charakter architektury měst v někdejší německé jazykové oblasti. Jejím hlavním cílem je hledat odpověď na otázku, jak se architektura českých Němců podílela na formování jejich národního uvědomění, a sice v neklidném období od revoluce roku 1848 – nazývané Jarem národů – až do otevření Jubilejní zemské výstavy roku 1891, na které se již prezentoval pouze jeden ze zemských národů: Češi. Zatímco v padesátých letech 19. století ještě nebylo důležité, zda projekt českého národního divadla vytvoří architekt německé národnosti, koncem století tu proti sobě stojí dva znesvářené tábory. Nakolik však byla česká a německá architektura skutečně vzájemně cizí? Publikace vychází v česko-německé jazykové mutaci. Grafické řešení Toman Graphic Design.

Obsah:


Úvod

I. ARCHITEKTURA V PROCESU FORMOVÁNÍ NÁRODNÍ IDENTITY
Architektura a reprezentace: Ideál versus individuum
Národní identita a historismus
Národní styl: Od řádu k identitě
Německý národní styl

II. NĚMEČTÍ ARCHITEKTI V ČECHÁCH
Česká zemská, rakouská nebo německá identita?
Od utrakvismu k rozdělení
Architekti vyučující na německé (poly)technice
Rozdělení spolku architektů
Architekt Achille Wolf: Zemský Čech
Architekti německých Čech
Pražský Němec Josef Benischek

III. NĚMECKÝ DŮM - CENTRUM NĚMECKÉHO NÁRODNÍHO ŽIVOTA
Německé národní domy
"Národ sobě": Divadla budovaná německými spolky
Turnerské tělocvičny

IV. RADNICE - REPREZENTACE ČESKÝCH MĚST
Město jako stráž němectví
Radnice jako reprezentace německého města
Česká nebo německá renesance?
Sgrafitová výzdoba radnic: Německý patriotismus
Rytíř Roland jako symbol němectví
Radnice "prvního německého města" Čech

V. SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURA A NÁRODNÍ IDENTITA
Spolek Gustava Adolfa: Jednota německých protestantů
Evangelické kostely z doby "tolerančního" útlaku
Kostel jako znamení svobody
Kostel v Podmoklech: "Říšský" styl

Závěr
Doslov - Jindřich Vybíral
Pluralita jako součást identity
Bibliografie
Seznam vyobrazení
Rejstřík

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Praha 2015, 230 x 270 mm, 343 str., čb, česky / německy, ISBN 978-80-86863-80-1