Cizí páni na české půdě

Cizí páni na české půdě
ISBN: 978-80-86781-43-3
Availability: in stock
including VAT
your price460,00 Kč
ps
Václav Horčička a kolektiv

Cizí páni na české půdě

Pozemková reforma v meziválečném Československu na statcích cizích státních příslušníků.
Kniha se věnuje vztahům zahraničních majitelů půdy a československého státu v období mezi oběma světovými válkami. Protože cizinci povětšinou šlechtického původu vlastnili v Československu po první světové válce zhruba pětinu veškeré půdy, šlo o skupinu, se kterou bylo třeba počítat při provádění pozemkové reformy. Autoři odpovídají na otázku, do jaké míry se snaha o omezení velkostatků promítala do bilaterálních vztahů Československa s vybranými státy (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Velká Británie a Francie) a jak konkrétně byla reforma realizována. Uvádějí důvody, proč jí byly velkostatky vlastněné zahraničními osobami až na výjimky zasaženy poměrně mírně a dále objasňují nezanedbatelné rozdíly v zacházení s majiteli s různou státní příslušností.

Obsah:

Úvod
Pozemková reforma na statcích říšskoněmeckých státních příslušníků
Pozemková reforma na statcích rakouských státních příslušníků
Pozemková reforma na statcích švýcarských státních příslušníků, 1918-1939
Pozemková reforma na statcích britských státních příslušníků
Pozemková reforma na statcích francouzských státních příslušníků
Závěr

Seznam pramenů a literatury
Rejstřík
Fotopříloha

Agentura Pankrác, Praha 2021, rozměr 165 x 240 mm, 272 s., čb., česky, ISBN 978-80-86781-43-3