Člověk člověku

Člověk člověku
ISBN: ISBN 978-80-88308-95-9
Availability: in stock
including VAT
your price799,00 Kč
ps
Tomáš Zapletal, Jitka Škopová, Dominika Grygarová a kol.
Člověk člověku

Snahou publikace Člověk člověku je přiblížit čtenáři profesní a přátelské protnutí lékaře Karla Kocha (1890-1981) a architekta Dušana Jurkoviče (1868-1947), které vyústilo ve společnou realizaci Kochova sanatoria s unikátní zahradou v Bratislavě. Název knihy Člověk člověku odkazuje na ústřední motiv Kochova myšlení: nejvyšším posláním člověka je lidskost, která má být naplňována v bezpodmínečně lidském jednání a službě druhému člověku. Úsloví připomínají Goethova slova, na něž se Karel Koch ve svých textech opakovaně odvolává: "Sám považuji za možné, že lidskost konečně zvítězí, jen se obávám, že pak bude svět velikánským lazaretem, v němž bude člověk člověku lidským ošetřovatelem!" Jinými slovy, než si lidstvo uvědomí smysl této nejvyšší hodnoty, napáchané škody mohou být nedozírné. V tento moment pak bude lidskost jediným lékem. Toho byli Karel Koch i Dušan Jurkovič svědky i aktivními aktéry během obou světových válek i doby poválečné. Toho jsme svědky také v současnosti. Tento projekt vznikl v rámci výzkumného projektu Průmysl a umění: Opomíjené regionální osobnosti podnikatelů coby hybatelů hospodářského pokroku Československa, jejich význam a spolupráce s umělci, architekty a designéry (reg. č. projektu DG20P02OVV011), financovaného z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016-2022 (NAKI II) Ministerstva kultury České republiky.

Obsah:

Úvod - Jitka Škopová
A. Politické souvislosti a narativ českých dějin - Jan Květina
A. Životní cesta Karla Kocha a setkání s Dušanem Jurkovičem - Tomáš Zapletal - Dominika Grygarová - Josef Halla
Rodinné zázemí a děství Karla Kocha
Lékařem v Bratislavě
Rozhovor s Máriou Grófovou
Dva odboje Karla Kocha
Rozhovor s Petrem Boudou
Rozhovor s Katarínou Salayovou-Jurkovičovou
C. Karel Koch jako lékař a filozof - Dominika Grygarová
Lékař a filozof
Tělo a duše
Člověk a příroda
Psychosomatika a péče o well-being
Zázrak a naděje v medicíně
Lékař Anonymus
Rozhovor s Jiřím Horáčkem
D. Kochova činnost ve Spolku pre pečlivosť o zmrzačených na Slovensku - Dominika Grygarová
E. Dušan Jurkovič - luhačovická paralela v oboru lázeňství, zdravotnictví a sociální péče - Blanka Petráková
F. Areál Kochova sanatoria - Alena Kotyza - Josef Halla - Dominika Grygarová
Kochova Sanatorium a moderní prvorepubliková lékařská zařízení na Slovensku
Rozhovor s Ondřejem Antonem
Zahrada Kochova sanatoria
Rozhovor s Michaelou Kubíkovou
Rekonstrukce sanatoria a současný stav areálu
Rozhovor s Dušanem Dinajem
Rozhovor s Vladimírem Cupaníkem
Závěr
Resumé
Medailony
Prameny a literatura
Poděkování

UMPRUM, Praha 2024, rozměr 22 x 29,5 cm, počet stran 381, česky, ISBN 978-80-88308-95-9