Co bylo Československo?

Co bylo Československo?
ISBN: 978-80-87989-23-4
Availability: in stock
including VAT
your price430,00 Kč
ps
Milena Bartlová

Co bylo Československo?

Kulturní konstrukce národní identity


Kolektivní monografie navazuje na úspěšný výzkumný a výstavní projekt UMPRUM a Národní galerie Budování státu: reprezentace Československa v umění, architektuře a designu. Autoři a autorky především mladší generace z několika humanitních oborů společně zkoumají proces utváření československé národní a státní identity prostřednictvím kulturních kódů, jakými jsou lidovost, modernita, konzervativismus či národní čistota. K zajímavým tématům patří například návrhy na architektonické řešení pracovních táborů, nebo role zednářů a hnutí za pohřeb žehem v konstrukci československé identity. Závěrečné shrnutí napsal Petr Pithart. Grafika Jan Čumlivski.

Obsah:

Úvod
Co bylo Československo? Kulturní konstrukce národní a státní identity

Strategie legitimizace: lid a dějiny

Hledání lidovosti: lidové umění a umění lidu v meziválečném Československu
Dilema čechoslovakismu: etnograf Karel Chotek mezi vědou a propagandou
"No, tož to kupte." Budování umělecké sbírky Pražského hradu v letech 1920-1948
Sběratelství Pražského hradu jako sociální politika?
Svatovítská katedrála v době budování československého státu

Strategie legitimizace: sekulární sakralita
"K zdravému vývoji státní myšlenky pevným směrem." Budování národní kulturní identity Československa svobodnými zednáři v letech 1918-1938
"Národní krematoria." Idea a realizace spalování mrtvol v meziválečném Československu
"Pamětihodná tvářnost velkých dní našeho národního zápasu." Výstavy umělců-legionářů a činnost památníku odboje na poli výtvarného umění

My: konstrukce a propagace vlastního obrazu
Moc snů první republiky: Vztah reklamy a modernity
Obchodní propagace a statní propaganda. Reklamní etika a ideologická manipulace na světové výstavě v Paříži v roce 1937
"Kulturní zbraně jsou zářivé, ale tupé." Několik poznámek ke vztahu Leoše Janáčka a prvorepublikové oficiality
Pamätníky červenej armády v Československu a premena verejného priestoru po roku 1945
Od Koldomu po zubařské křeslo. Expozice Československa na Triennale di Milano mezi léty 1947 a 1968
Socialistické průmyslové město ve fotografii: Dva pohledy na proměny ideologické konstrukce

Oni: národní a třídní nepřátelé
Werkbund a Svaz československého díla na výstavě soudobé kultury ČSR v Brně 1928
Češi mezi Čechy. Optimum existenčního minima - architektura pracovních a přesídleneckých táborů v Praze
Pohraničí: československá (vnizřní) kolonie 1945-1960?
Zestátněné památky v Československu, metody jejich zabezpečení a koncepce jejich využití
Státem vedené soudní procesy závěru padesátých let a soukromé umělecké sběratelství v komunistickém československu: Jaroslav Borovička a Václav Butta

Výzva závěrem
Co bylo československo? Stát, národ, kultura?

Summary
Autoři a autorky
Rejstřík

UMPRUM, Praha 2017, 165 x 235 mm, 272 str., ISBN 978-80-87989-23-4