Co je českého na umění v Čechách?: Vybrané texty z let 2004–2021

Co je českého na umění v Čechách?: Vybrané texty z let 2004–2021
ISBN: ISBN 978-80-88308-61-4
Availability: in stock
including VAT
your price700,00 Kč
ps
Jindřich Vybíral

Co je českého na umění v Čechách?: Vybrané texty z let 2004–2021

Kniha obsahuje vybrané texty o dějinách architektury a historiografii dějin umění, z nichž jen část byla zveřejněna v českém jazyce. Jejich společným jmenovatelem je ambice překonat nacionalistický model historického vyprávění a v kontrastu vůči němu pěstovat transnacionální dějiny. Jak naznačuje ironicky míněný titul knihy, tento přístup může být obzvláště produktivní ve střední Evropě, která vždy byla doménou multikulturní reality a uměleckých cirkulací. Ústředním tématem je migrace umělců či historiků umění a cirkulace idejí nebo vizuálních forem. Autor se v několika studiích pokouší o komparativní uměleckohistorický přístup, v dalších překračuje tradiční regionální hranice a nastoluje středoevropská témata.

Obsah:

Úvod
Texty I.- XXI.
Resumé
Ediční poznámka
Rejstřík

Co je českého na umění v Čechách? Alfred Woltmann a defenzivní mechanismy české historiografie umění
Pravý " církevní styl" pro lázeňské město.  Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských lázních.
František Schmoranz mladší  recepce islámské architektury ve střední Evropě
" Česká" vs. "Italská" neorenesanční vila. Antonín Wiehl, Anton Barvitius  jejich mecenáši.
Pocta Rafaelovi v "chrámu znovuzrození".
Rudolf Eitelberger jako ideolog vídeňské Okružní třídy.

Ohlas ideí Arts of Crafts v Čechách kolem roku 1900.
Uniformita moderního světa vs. genius loci. Friedrich Ohmann a Otto Wagner v soutěži.
Ohmann vs. Grisebach. Spor o autorské právo v roce 1897
Vodní zahrada Friedricha Ohmanna.
Zrození génia z ducha perníkářské dílny. Josef Maria Olbrich a mýtus umělce po roce 1900.
Wagnerova škola mezi mýtem a realitou.
Vídeňská škola dějin umění a moderní architektura.

Tvrdý kámen a jeho svit. Pokus o interpretaci Zacherlova domu ve Vídni.
Český kubismus na trhu symbolických statků.
Zapomenutý projekt Charlese F. A. Voyseyho pro jižní Moravu.
"Barokní princip v dějinách architektury" a recepce Heinricha Wölfflina v Čechách.
Proč se Max Dvořák nestal pražským profesorem?
Kotěra vs. Zasche
Němečtí architekti v Praze v letech 1900 - 1914
Architektura disciplíny a mobilizace. Příspěvek k interpretaci neoklasicismu stalinské éry.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2022, 235x 170 mm, 479 s., bar., česky,
 ISBN 978-80-88308-61-4