Co je designér

Co je designér
ISBN: 978-80-87989-58-6
Availability: in stock
including VAT
your price330,00 Kč
ps
Norman Potter
Co je designér: Věci, místa, sdělení

Knížka vlivného anglického designéra, poprvé publikovaná v roce 1969 pod názvem What is a designer: things, places, messages, odkazuje k základním otázkám a metodám výuky na uměleckých školách. Texty reagují na ustavený modernistický termín „dobrý design“, jehož neotřesitelnost jako kritérium hodnocení byla v průběhu 60. let v Evropě i USA zpochybňována. Potterova kniha je užitečným materiálem také pro české prostředí. Vzhledem k Potterově aktivismu je přímo příznačné, že překlad jeho textů zahájil vznik Edice Katedra, která zpřístupňuje kritické, dnes již zásadní referenční teoretické texty o designu, jež dosud v českém prostředí citelně chybějí. Neexistence kritických textů vytváří bezprecedentní situaci, kdy bouřlivě se rozvíjející obory stojí ve formalistním vzduchoprázdnu, studenti jsou ochuzeni o myšlenky a kontexty ať už historické, nebo napříč kulturami. Překladová díla navíc přinášejí jinou perspektivu, pomáhají kultivovat lokální diskuzi, nehledě na to, že potřeba překladů byla absolutní doménou avantgard 20. století a dopomohla k aktivizaci kritického myšlení u nás. Doslov Robin Kinross.

Obsah:

Úvod
Co je designér?
Je designér umělec?
Vzdělávání v designu: principy
Co je to dobrý design?
Potíže s metodou
Umělec: toltécká báseň
Designér jako řemeslník
Četba pro design
Shrnutí: studenti jako designéři

Doporučení
Vysvětlení
Jak se dělá design?
Komunikace pro designéry
Strategie pro jednoduchou grafiku
Výkresy a modely

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2018, rozměr 110 x 195 mm, 184 s., čb., česky, ISBN 978-80-87989-58-6