Collectio operum musicalium quae in bibliotheca Kinsky adservantur, vol. VIII

Collectio operum musicalium quae in bibliotheca Kinsky adservantur, vol. VIII
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena415,00 Kč
ks
Eliška Bastlová

Collectio operum musicalium quae in bibliotheca Kinsky

adservantur, vol. VIII


Hudební sbírka v knihovně Kinských, kterou spravuje Knihovna Národního muzea (CZ-Pn), byla poprvé podrobněji prozkoumána v roce 2010. Obsahuje přes 1000 jednotek hudebních dokumentů z konce 18. a první poloviny 19. století, buď sdružených do obsáhlých vázaných konvolutů, nebo ležících volně ve složkách či samostatných listech. Sbírka vznikla patrně sloučením několika soukromých hudebních kolekcí členů knížecího rodu Kinských. Díky četným vlastnickým podpisům a několika původním soupisům hudebnin bylo možné částečně rekonstruovat původní podobu jednotlivých celků sbírky, odhadovat jejich vývoj a množství dnes dochovaného materiálu oproti někdejšímu stavu. Tematický katalog hudební sbírky z knihovny Kinských, tak jak je zde prezentován, zahrnuje hudební rukopisy a hudební tisky s fotografickými ukázkami, je doplněn celkem osmi rejstříky a najdeme zde předmluvu v češtině a angličtině. Na vydání publikace se finančním příspěvkem podílela Nadace Českého hudebního fondu.