Collectio operum musicalium quae in Bibliotheca Kinsky adservantur

Collectio operum musicalium quae in Bibliotheca Kinsky adservantur
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena415,00 Kč
ks
Eliška Bastlová
 

Collectio operum musicalium quae in Bibliotheca Kinsky adservantur

 
O knize:
 
Hudební sbírka v knihovně Kinských, kterou spravuje Knihovna Národního muzea (CZ-Pn), byla poprvé podrobněji prozkoumána v roce 2010. Obsahuje přes 1000 jednotek hudebních dokumentů z konce 18. a první poloviny 19. století, buď sdružených do obsáhlých vázaných konvolutů, nebo ležících volně ve složkách či samostatných listech. Sbírka vznikla patrně sloučením několika soukromých hudebních kolekcí členů knížecího rodu Kinských. Díky četným vlastnickým podpisům a několika původním soupisům hudebnin bylo možné částečně rekonstruovat původní podobu jednotlivých celků sbírky, odhadovat jejich vývoj a množství dnes dochovaného materiálu oproti někdejšímu stavu. Tematický katalog hudební sbírky z knihovny Kinských, tak jak je zde prezentován, zahrnuje hudební rukopisy a hudební tisky s fotografickými ukázkami, je doplněn celkem osmi rejstříky a najdeme zde předmluvu v češtině a angličtině. Na vydání publikace se finančním příspěvkem podílela Nadace Českého hudebního fondu.
 
Obsah:
Úvod RISM / Introduction by RISM
Úvodem / The Introduction
Přílohy / Supplements
Tematický katalog hudební sbírky v knihovně Kinských / The Thematic Catalogue for the Kinsky Library´s Music Collection
Hudební rukopisy / Music manuscripts
Hudební tisky / Printed music
Rejstříky / The indexes