Čtení o T. G. Masarykovi

Čtení o T. G. Masarykovi
ISBN: 978-80-87899-66-3
Availability: in stock
including VAT
your price309,00 Kč
ps
Lucie Merhautová, Luboš Merhaut

Čtení o T. G. Masarykovi


Čtení o T. G. Masarykovi zahrnuje devětatřicet textů z období 1910–1938, kdy byly identifikovány důležité masarykovské otázky a výzvy. Podtitul Literatura – člověk – svět upozorňuje na komplexnost Masarykova estetického myšlení, na jeho mezioborovou souvztažnost. Široká znalost umění a literatury souvisela s Masarykovou představou vzdělanosti a vycházel z ní zpravidla i ve svých pracích filozofických, sociologických, historických a politických. Literaturu chápal jako fenomén sociální, projev života v širokém slova smyslu. Literární díla podle Masaryka zprostředkovávají jedinečné poznávání problémů moderního člověka a jeho světa, osobní estetická zkušenost je provázána se (sebe)výchovou, s aspekty a funkcemi společenskými, praktickým, resp. politickým zacílením či dopadem.

Chronologicky řazený výběr z obsáhlého materiálu zahrnuje texty různých žánrů a rozmanité povahy, usiluje o reprezentativnost zejména z hlediska tematického a zároveň volbou autorů významných, resp. zastupujících nejzávažnější pohledy a postoje. Propojuje zásadní tematické okruhy (jež charakterizuje úvodní slovo editorů): reflexe Masarykovy estetiky a jejich proměn, jeho osobité kritické a polemické praxe ve vztahu k české a světové literatuře a zejména k některým otázkám literárně-filozofickým a historickým a autorským osobnostem (romantismus, titanismus, realismus, česká otázka a národní obrození, modernost, vztah uměni a náboženství, ideál humanitní; Dostojevskij, Goethe aj.). Přes různost zacílení vybraných textů antologie připomíná tradici kritického a oživujícího vztahu k Masarykovu dílu, která je paralelní k mytizujícím obrazům zakladatele demokratické československé republiky. Podnětnost Masarykova myšlení byla rozvíjena, řečeno s Šaldou, leckdy i proti němu. Přítomný výbor mj. upozorňuje na oživující vnitřní dynamiku Masarykova netypického přístupu k literatuře, který klade otázky, pobízí diskusi, provokuje k přemyšlení a domýšlení.

Obsah:


Inocenc Arnošt Bláha: Krásný individualismus
Jindřich Vodák: Stará knížka Masarykova
Josef Hanuš: T. G. Masaryk a rukopisový boj r. 1886 sl.
Viktor Dyk: T. G. Masaryk
Jindřich Vodák: Je-li v literatuře Masaryk pouhým etikem
F. X. Šalda: T. G. Masaryk v moderní kultuře české
Otokar Fischer: Masaryk a drama
Arne Novák: Tomáš G. Masaryk jako kritik literární
F. X. Šalda: Masarykova osobnos filozofická
F. X. Šalda: Masarykův poměr ke krásné literatuře
František Götz: Masaryk a umění
Miloslav Hýsek: Masaryk v našem románě
Josef Kodíček: Masarykovo evropanství
Pavel Fraenkl: Literárně-filozofické části Masarykovy Světové revoluce
Arne Novák: Světová revoluce
Karel Čapek: Z literatury filozofické
Arne Novák: T. G. Masaryk a jeho názory na národní obrození
Daniel Essertier: Je snad Masarykova filozofie pouhým kritickým realismem?
Otokar Fischer: Masaryk a německá literatura
Frank Tetauer: Masaryk a anglická literatura
Josef Ludvík Fischer: Česká otázka
Josef Ludvík Fischer: Osamělý balvan
Jan Blahoslav Čapek: Náboženskost v Masarykově pojetí literatury
Pavel Fraenkl: Masaryk a literatura
Ferdinand Puiman: Pansofie
Josef L. Hromádka: Dostojevskij a Masaryk
Jiří Horák: Masaryk a Dostojevskij
Karel Polák: Básník a státník
Otokar Fischer: Malý citát k velké otázce
Bedřich Markalous: Eidický princip u T. G. Masaryka
Emanuel Rádl: Masaryk o literatuře
Albert Pražák: T. G. Masaryk a čsl. literatura
Jan Mukařovský Postavy a díla
Jan Patočka: Titanismus
Jindřich Vodák: Masaryk jako autorita literární
Josef Ludvík Fischer: T. G. Masaryk jako myslitel
Karel Svoboda: Masarykova estetika
Jan Mukařovský: Trojí podoba T. G. Masaryk jako myslitel
Václav Navrátil, Jan Patočka: Před rokem zemřel...

Bibliografie
Z prací TGM
Literatura o Masarykovi a jeho textech
Překlady citátů
Ediční poznámka
Rejstříky
Jemnný rejstřík
Tématický rejstřík
O editorech antologie
Résumé

Institut pro studium literatury, Praha 2017, 366 str, 115 x 190 mm, ISBN 978-80-87899-66-3