Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení

Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení
Availability: in stock
including VAT
your price340,00 Kč
ps
Marek Junek (ed.)

Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu

i snah o umlčení


Kolektivní monografie Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení vznikla jako jeden z výstupů oslav 1150. výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu v roce 2013 a navazuje na stejnojmennou konferenci, které se zúčastnili přední historici, kunsthistorici, etnografové, politologové a religionisté z České republiky a ze Slovenska. Monografie analyzuje rozličné podoby cyrilometodějská tradice v 19. a 20 století a všímá si jejího odrazu ve formování národních identit v českých zemích. Sleduje, jaká byla úloha cyrilometodějství nejen v období formování novodobého českého a slovenského národa, ale také jakou roli sehrála v boji proti totalitním režimům a jaké je její místo v jednotlivých církvích na území českých zemí a Slovenska. A v neposlední řadě popisuje, jakou zanechala stopu v umění a v lidové tradici v 19. a 20. století.

Obsah:

Několik slov na úvod 9
Misie Konstantina a Metoděje jako připomenutí ztráty „vertikality“ 11

Vliv cyrilometodějské tradice na utváření národních identit a její role jako symbolu odporu proti komunistickému systému

Cyrilometodějství: Nesamozřejmá tradice 15
Jiří Hanuš

Cyrilometodějství v procesu české národní emancipace na Moravě 25
Milan Řepa

Cyrilometodějská jubilea na Velehradě ve druhé polovině 19. století pohledem Svatého stolce 31
Jitka Jonová

Reflexia cyrilo-metodskej tradície v slovenskej spoločnosti v 19. a 20. storočí 47
Martin Hetényi, Peter Ivanič

Cyrilometodská tradícia na Slovensku medzi konfesionalizmom a nacionalizmom 69
Peter Macho

Symbolická inštrumentalizácia obrazu Cyrila a Metoda v kontexte formovania národného príbehu Slovákov
v 19. storočí 83
Daniela Kodajová

Mobilizační potenciál duchovních tradic v Československu na příkladu reflexe cyrilometodějské tradice v období komunistického režimu 103
Jaroslav Šebek

Komunisti a cyrilo-metodská tradícia v rokoch 1945–1989 117
Norbert Kmeť

Cyrilometodějská tradice, církve a zbožnost v 19. a 20. století

Protoekumenický charakter velehradské cyrilometodějské tradice v pojetí Adolfa Špaldáka. Příspěvek k formování české ekumenické teologie první poloviny 20. století 137
Pavel Ambros

Naši nebo jejich? Pohledy českých evangelíků na slovanské věrozvěsty 153
Peter Morée

Cyrilo-metodská tradícia medzi gréckokatolíkmi na Slovensku v 20. storočí 165
Peter Borza

Odraz cyrilometodějské tradice v umění, lidové kultuře a lidové tradici

Cyril a Metoděj ve výtvarném umění na Moravě s důrazem na velehradskou baziliku 183
Miloslav Pojsl

Reflexia cyrilo-metodskej témy v slovenskom výtvarnom umení 19. a 20. storočia 209
Alena Piatrová

Odraz kultu sv. Cyrila a sv. Metoděje v lidové výtvarné kultuře 223
Luboš Kafka, Alena Kalinová

Titoť jsou otcové naši… Pouť nebo tábor lidu? Ohlas cyrilometodějské úcty v lidových vrstvách 251
Hana Dvořáková

Kultúrnoantropologické reflexie misie svätých Cyrila a Metoda na našom území 263
Božidara Turzonovová