De sacris imaginibus. Patroni, malíři a obrazy předbělohorské Prahy

De sacris imaginibus. Patroni, malíři a obrazy předbělohorské Prahy
ISBN: 978-80-86890-63-0
Availability: in stock
including VAT
your price220,00 Kč
ps
Michal Šroněk

De sacris imaginibus

Patroni, malíři a obrazy předbělohorské Prahy

Publikace je věnována v prvé řadě katolické obrazové kultuře v prostředí předbělohorské Prahy, nejvýznamnějším objednavatelům, umělcům a místům, pro něž byla malířská díla určena. Na obraz je v publikaci nahlíženo jako na médium, které v konfesně rozdělené společnosti hrálo navenek roli reprezentační, případně didaktickou, uvnitř katolické komunity jako nástroj sebeidentifikace.Druhá část práce se zabývá vztahem katolíků k nekatolické kultuře země krátce po porážce stavovského povstání roku 1620 a v době počínající katolické protireformace.

Obsah:

Poděkování
Úvod

LOCULI FIDES CATOLICAE - PATRONI, MALÍŘI A OBRAZY
 • Prožitek víry - Johann Barvitius a pražští kapucíni
 • Jezuité a témata nové zbožnosti
 • Fundace pražské katolické elity - obnova míst paměti církve
 • Vyšehrad - obnova památného sídla českých panovníků
 • Katedrála sv. Víta jako pevnost víry
REKATOLIZACE A NEKATOLICKÁ VÝTVARNÁ KULTURA - POBĚLOHORSKÉ DAMNATIO MEMORIAE ?

ZÁVĚR

PRAMENY

LITERATURA
 • Staré tisky
 • Edice pramenů
 • Internetové zdroje
 • Literatura
REJSTŘÍKY
 • Rejstřík jmenný
 • Rejstřík místní
RESUMĚ

SEZNAM VYOBRAZENÍ

Nakladatelství Artefactum, Praha 2013, rozměr 140 x 210 mm, 175 s., ISBN 978-80-86890-63-0