Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142 - 1420

Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142 - 1420
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena420,00 Kč
ks
Kateřina Charvátová
 

Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142 - 1420

 
První svazek čtyřsvazkového díla je zaměřen na historii pěti nejstarších cisterciáckých klášterů na území Čech: Sedlce, Plas, Pomuku, Hradiště nad Jizerou a Oseka. Čtenář se seznámí i se vznikem a vývojem řádu do 15. století, s organizací cisterciáckého řádu, životem v klášteře, řádovou liturgií a architekturou a svébytným cisterciáckým ekonomickým modelem. Samostatně je vyložen i příchod cisterciáků do Čech. Text doplňuje více jak 150 černobílých fotografií. Publikace vyšla poprvé v roce 1998 k 900.výročí založení cisterciáckého řádu, druhé vydání využívá další archivní studium a je podstatně přepracováno s ohledem na postup bádání a aktuální literatury, zejména zahraniční.

Úvodní svazek Dějin cisterckého řádu v Čechách 1142-1420 s podtitulem Fundace 12. století vyšel poprvé v roce 1998, tehdy u příležitosti 900. výročí založení cisterckého řádu. S odstupem 15 let přichází na trh druhé, přepracované a rozšířené vydání obohacené o další archivní studium, stejně jako o nové poznatky domácího i zahraničního bádání.
Kniha v úvodu seznamuje se vznikem a vývojem cisterckého řádu, s jeho organizací, s životem v cisterckém klášteře, s řádovou liturgií, se specifickou řádovou architekturou a svébytným cisterciáckým ekonomickým modelem. Oproti prvnímu vydání byla část zaměřená na cistercký řád rozšířena o další pohledy, např. na cisterckou spiritualitu, cistercké právo nebo významné správní instituty řádu, jakými byly řádové vizitace a generální kapituly.
Po obecných pasážích a po stručném pohledu na počátky řádu v naší zemi následuje shrnutí informací o pramenech pro dějiny cisterckého řádu v Čechách před rokem 1420 a přehled dosavadního bádání.
Jádro knihy tvoří pět kapitol pojednávajících o osudech nejstarších českých cisterckých klášterů, totiž opatství v Sedlci, v Plasech, v Pomuku, v Hradišti nad Jizerou a v Oseku. Jednotlivé portréty začínají založením kláštera a jsou vedeny do raného 15. století, kdy byly všechny tyto řeholní instituce husity dobyty a klášterní život v nich skončil. Všech pět monografických kapitol má obdobnou strukturu. První část je věnována dějinám nahlíženým z různých úhlů pohledu. Další části pojednávají o materiálním zabezpečení klášterů a jejich ekonomickým aktivitám v průběhu staletí. Závěr jednotlivých kapitol představují oddíly zaměřené na umělecký projev řádu a na intelektuální působení cisterciáků.
Významnou složku knihy tvoří ilustrační materiál (rozšířen na více než 160 černobílých fotografií a téměř 30 map, schémat a kreseb), který doplňuje text a přibližuje ho čtenáři v nové grafické úpravě.

 
Obsah:
 
Předmluva k 2. vydání
Cistercký řád v Evropě
Počátky cisterckého řádu v Čechách
Studium cisterckého řádu v Čechách
Sedlec
Plasy
Pomuk
Hradiště
Osek
Résumé
Seznam zkratek
Seznam pramenů a literatury
Seznam vyobrazení
Autoři příloh
Rejstřík