Dějiny evropské architektury II.

Dějiny evropské architektury II.
ISBN: 978-80-88339-08-3
Availability: in stock
including VAT
your price1 550,00 Kč
ps
Václav Mencl
Dějiny evropské architektury II.

S odstupem jednoho roku vychází druhý ze čtyř připravovaných svazků monumentálního díla Václava Mencla, Dějiny evropské architektury. Jde o jeho poslední, dosud nevydanou knihu, v níž předkládá smysluplný vývoj architektury od jejích počátků až do současnosti, zasazený do historických, kulturních i filosofických souvislostí. V druhém dílu nazvaném Umění antického světa Mencl pojednává o řeckém archaickém i klasickém umění a umění helénistických synkresí v různých částech antického světa: v Malé Asii, na Apeninském poloostrově, ve východních provinciích (Malé Asii a Sýrii) a v perské Mezopotámii. Dále přibližuje umění v době římského císařství, sásánovské paláce v Persii a raně křesťanské umění v latinském světě a ve Východořímské říši. Knihu uzavírá středověké umění národů v Byzantské říši, zahrnující umění řecké ortodoxní církve, arménských synkresí, ruské umění a umění nástupnických národů po rozpadu Západořímské říše. Přes množství lokalit a jejich časový rozsah tvoří kniha jednolitý obsahový celek obohacený autorovými fotografiemi. Vydáním Menclovy monumentální práce splácíme dluh významnému evropskému badateli, jehož dílo dosud nebylo plně doceněno.

Kniha vychází ve spolupráci Národního památkového ústavu a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

Obsah:

Předmluva

Umění antického světa

A. Chrámy řeckých svobodných měst
Teorie účelného kosmu. Chrámy řecké „polis” (800-330 př. Kr.)
Umění helénistických synkresí
  Renesance iónského umění v helénistickém období v Malé Asii (330-130 př. Kr.)
  Římské umění helénistického směru na konci republiky a za císařství Augustova a helenizace italského domu v Kampánii (2. stol. př. Kr. - první polovina 1. stol. po. Kr.)
  Říšské helénistické umění v helénistickém světě východních provincií v Malé Asii a Sýrii (1. - polovina 3. stol. po Kr.)
  Helenizované umění parthských paláců v perské Mezopotámii (171 př. Kr. - 229 po Kr.)

B. Latinské umění Impérie, paláce sásánovské Persie a počátky umění byzantského (1. stol. př. Kr. - polovina 6. stol. po Kr.)
Latinské umění římského císařství. Patos imperiální dominanty (1. stol. př. Kr. - 3. stol. po Kr.)
Paláce sásánovské renesance starého Orientu v Persii (224-642 po Kr.)
Umění křesťanské antiky v latinském světě (mýtus viny a spasení) a ve Východořímské říši (svět jako transparence božího mysteria), 4. - polovina 6. století po Kr.

C. Středověké umění národů v Byzantské říši a v jejím kulturním dosahu
Umění ortodoxní církve řecké (od poloviny 6. stol. do konce 14. stol.)
Umění arménských synkresí s dědictvím starého Orientu (5.-12. stol.)
Umění ruské (11.-16. stol.)
Dožívání křesťanské antiky v umění nástupnických národů po rozpadu Západořímské říše (6.-8. stol.)

Resumé
Výklad odborných názvů
Ediční poznámka
Literatura
Seznam vyobrazení
Rejstřík jmenný
Rejstřík místní

Národní památkový ústav, ÚOP středních Čech, Praha 2020, rozměr 230 x 290 mm, 494 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88339-08-3