Dějiny umění v českých zemích 800–2000

Dějiny umění v českých zemích 800–2000
ISBN: 978-80-904534-8-7
Availability: in stock
including VAT
your price2 500,00 Kč
ps
Taťána Petrasová, Rostislav Švácha (eds.)

Dějiny umění v českých zemích 800–2000


Kniha poprvé sleduje dějiny umění v Čechách a na Moravě v jednom knižním svazku.Zachycuje vývoj a proměny umělecké tvorby v českých zemích od Velké Moravy až po současnost. Zabývá se malířstvím, sochařstvím, architekturou, knižní malbou, uměleckým řemeslem, fotografií i jinými druhy umělecké tvorby, osm stovek vybraných děl zasazuje do historických souvislostí jejich vzniku. Jádro knihy tvoří takzvané „rodinky“, skupiny dvou, tří nebo čtyř uměleckých prací, které spojuje dohromady osobnost královského nebo šlechtického objednavatele, vznik díla v prostředí starých klášterů, na půdě moderních akademií nebo na pozadí dobových náboženských a politických proudů, příslušnost k vyhraněnému uměleckému směru, různá ztvárnění jednoho tématu i jiné zajímavé vazby. V „rodinkách“ se čtenářům představí nejvýznamnější umělecké výkony spojené s českým územím i nejvýraznější umělecké osobnosti, od mistra Theodorika a Petra Parléře přes tvůrce kubistické a meziválečné avantgardy po Krištofa Kinteru, Federica Díaze a jiné současné umělce. Kniha vzácně spojuje erudovanost více než 30 autorů, odborníků na jednotlivá období z Ústavu dějin umění AV ČR, a kultivovaný a srozumitelný jazyk. Je tak dostupná každému hlubšímu zájemci o výtvarné umění a stává se základní příručkou nejen pro odborníky, studenty humanitních oborů, ale i pro širokou veřejnost na desítky následujících let. Vychází v české a anglické mutaci.

Obsah:

Úvod
Jedinci, páry, rodinky...

Období
800-1500
1500-1800
1800-2000

Použitá literatura
Výběrová bibliografie
Iniciály autorů
Jmenný rejstřík
Poděkování, majitelé a autoři fotografií

Arbor vitae societas, Praha 2017, 992 str., 220 x 280 mm, ISBN 978-80-904534-8-7