Dějiny umění ve výtvarné kultuře západní tradice 1

Dějiny umění ve výtvarné kultuře západní tradice 1
ISBN: 978-80-7420-044-1
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena448,00 Kč
ks
Jiří Vaněk

Dějiny umění ve výtvarné kultuře západní tradice 1

První díl Dějin umění ve výtvarné kultuře západní tradice nabízí přehled uměleckých slohů a směrů od antiky (se stručným odkazem k pravěku a předřeckým kulturám) po 18. století. V tomto rámci se tu představují umělci a jejich díla, jež zrodil starověk, starokřesťanská a románská doba, gotika, renesance, baroko, rokoko i klasicimus a zárodky preromantismu.

Od jiných přehledů se tento liší tím, že nepodává jen obecné charakteristiky, ale konfrontuje vlastní výklad s vybranými postoji formulovanými v odborné literatuře. Činí tak ovšem v živém podání vždy tam, kde jde o objevování smyslu konkrétních děl. A to je druhý rozdíl od povšechných dějinných souhrnů: výklad umělecké tendence není provázen jen jmenným výčtem stěžejních výtvorů, nýbrž vychází z jedinečného obsahu a ztvárnění reprezentativních ukázek architektonické, sochařské a hlavně malířské produkce, jež jsou tu stručně interpretovány.

Při tom se uplatňuje zřetel k rozmanitosti tvorby určitého slohového směřování, ale zároveň též ke společným, jednotícím rysům (například i u tak vnitřně členitého kulturního jevu, jakým byl manýrismus). Nechybí ani odkazy k myšlenkovým inspiracím z filosofické oblasti, při nichž se vyjevují spojitá kulturní řečiště. Kniha je takto pendantem k autorově předchozí publikaci Filosofie v kultuře západní tradice (ARSCI 2013).

Obsah:

Od pravěku, přes Egypt a Mezopotámii, k řecko-římské antice
Základy křesťanského uměleckého myšlení
Nová mentalita v gotické architektuře, sochařství a malířství
Humanismus vizuálního realismu
Manýrismus italský a zaalpský: forma a výraz
Vznícené i zklidněné formy barokní architektury a sochařství
Pathos a ethos barokního malířství
Čtverodomí výtvarné kultury 18. století

Resumé - shrnutí a závěry
Abstract - summary and conclusions
Literatura a zdroje
Doplňková vysvětlení jmen a pojmů
Jmenný rejstřík

ARSCI, Praha 2015, 344 str., česky, ISBN 978-80-7420-044-1