Dějiny Židů v českých zemích v 10.-18. století

Dějiny Židů v českých zemích v 10.-18. století
ISBN: 978-80-87366-48-6
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena140,00 Kč
ks
Alexandr Putík

Dějiny Židů v českých zemích v 10.-18. století

Přehled dějin Židů v českých zemích v předmoderním období je uspořádán chronologicky – hlavní kapitoly se věnují osudům Židů v raném a vrcholném středověku, v pozdně středověkém a raně novověkém stavovském státě, v období rudolfinského Zlatého věku, za třicetileté války a v období absolutistického státu a josefinských reforem. Hlavní kapitoly jsou dále členěny tematicky – jednotlivé podkapitoly přinášejí základní informace o povolání Židů, jejich osídlení, právním postavení a o dobových protižidovských obviněních a pogromech. Zvláštní pozornost je věnována dějinám židovské samosprávy, vzdělanosti, knižní kultury a mesianismu. Publikaci doprovází 135 kvalitních vyobrazení exponátů, které lze vidět ve stálé expozici v Maiselově synagoze, jedná se o především o snímky listin, rukopisů, starých tisků, obrazů, vedut, plánů, praporů, synagogálního textilu a kovových předmětů.

Obsah:

Úvod
Židé v raně a vrcholně středověkém českém státě (906-1419)
Židé v období husitských válek (1419-1436)
Židé v pozdě středověkém a raně novověkém českém stavovském státě (1436-1618)
Zlatý věk pražských Židů
Židé v českých zemích během třicetileté války (1618-1648)
Židé v českých zemích v době absolutistického státu (1648-1780)
Epilog - Židé v době reforem 1780-1790 (1797)
Výběrová bibliografie

Židovské muzeum v Praze, Praha 2015, 125 x 195 mm, 108 str., česky, ISBN 978-80-87366-48-6