Dějiny Zlaté Koruny

Dějiny Zlaté Koruny
ISBN: 978-80-87082-30-0
Availability: in stock
including VAT
your price670,00 Kč
ps

Dějiny Zlaté Koruny - Zlatá Koruna, Plešovice a Rájov v proměnách staletí

Jindřich Špinar (ed.) a kol.

Zlatá Koruna je známá nejen historikům a návštěvníkům kulturních památek, ale pro mnohé je branou do ní také řeka Vltava, na níž je oblíbenou vodáckou zastávkou. Kniha, která vychází při příležitosti 750. výročí vzniku kláštera Zlatá Koruna, se nezabývá pouze dějinami kláštera, ale také historií obce, která při kláštěře vznikla a jejích dnešních částí Plešovic a Rájova. Patnáct spoluautorů vás provede dějinami Zlaté Koruny a jejího okolí od pravěku, seznámí vás s historií významného a bohatého cisterciáckého kláštera, který uchovával ve svých zdech vzácnou relikvii - trn z Kristovy koruny. Seznámíte se s historií obce, vzniklé po zrušení kláštera, kdy v něm sídlila slévárna a strojírna a poznáte vzestupy a pády zdejších podnikatelů. Další část knihy se věnuje novějším dějinám obce a dějinám dvou vesnic - Plešovic a Rájova, které jsou dnes její součástí. Nabízí pohled na historii jihočeského venkova a jeho přerod po druhé světové válce a násilné kolektivizaci, až po současnost. Zvláštní kapitola se věnuje soužití Zlaté Koruny s řekou Vltavou v dobrém i zlém - vorařství, mlynářství a ve 20. století i specifickému fenoménu vodáctví, ale také ničivým povodním.

Obsah:

Úvodem

Přírodní prostředí
Zlatá Koruna a její okolí z pohledu archeologie
Svatá Koruna (1263-1785)
Zlatá Koruna od zrušení kláštera do vzniku republiky (1785-1918): Historie obce / Školství ve Zlaté Koruně od roku 1772 do roku 1918 / Zlatokorunská farnost 1786-1918 / Průmyslové podnikání po zrušení kláštera
Zlatá Koruna v letech 1918-1989: Historie obce / Školství po roce 1918 / Spolkový život / Náboženský život ve 20. století
Od roku 1989 do současnosti
O Zlatokoruntských stavbách velkých i malých, zdobných i prostých
Dějiny památkové péče ve Zlaté Koruně
Písemnictví a literární historie
Hudební dějiny
Dějiny Plešovic: Od nejstarších dob do konce 19. století / Plešovice ve 20. století
Historie lomu v Plešovicích
Procházka Plešovicemi
Dějiny Rájova: Od nejstarších dob do konce 19. století / Rájov ve 20. století
Historie mostu v Rájově
Procházka Rájovem
Kultura venkovského lidu na Zlatokorunstku
Rybáři, voraři, mlynáři, vodáci a všichni další kolem Vltavy

Závěrem

Zusammenfassung
Seznam literatury
Jmenný a místní rejstřík
Seznam zkratek
Seznam autorů a vlastníků obrazových dokumentů

Tomáš Halama, České Budějovice, 2013, 210 x 220 mm., 540 s., bar., resumé německy, ISBN 978-80-87082-30-0