Deník nadporučíka C.K. armády z let 1714-1918

Deník nadporučíka C.K. armády z let 1714-1918
ISBN: 978-80-87709-26-9
Availability: in stock
including VAT
your price230,00 Kč
ps
Václav Štěpánek

Deník nadporučíka C.K. armády z let 1914-1918

Kniha je originálním fotografickým svědectvím o dnes málo známém a přehlíženém balkánském bojišti Velké války. Je výběrem z více než 300 fotografií válečného deníku, který během tažení rakousko-uherské armády západním Balkánem sestavil poručík, od roku 1915 pak nadporučík Hynek Doležal (1880–1938). Autor deníku však nepořizoval pouze fotografie s vojenskou tematikou, zachycoval i život prostých srbských, černohorských, albánských a makedonských rolníků. Deník je tak nejen cenným dokumentárním materiálem k válečným operacím na Balkáně, ale také důležitým etnografickým pramenem a též autentickým dokladem myšlení českého profesionálního důstojníka v rakousko-uherské armádě. Fotografie jsou doplněny rozsáhlou úvodní studií o autorovi deníku a cestě jeho jednotky balkánským bojištěm.

Obsah:

Úvodem

Balkánská válečná scéna a C.K. důstojník Hynek Doležal
  • Velezrádci a císařovi věrní
  • Kdo byl Hynek Doležal
  • Balkánská válečná pouť Hynka Doležala a jeho fotografický deník
Fotografie z válečného deníku Hynka Doležala
  • První válečný rok. Cesta na bojiště a první válečná zima
  • Jaro a léto 1915. Z Hanu Pijesku do Srebrenice a pobyt ve Srebrenici
  • 20. horská brigáda táhne do války do Šumadije a Sanžaku
  • Zpět přes Bosnu do Hercegu Nového
  • Lovčenská operace
  • Albánské tažení
Resumé
Soupis pramenů a literatury

Muzeum Brněnska a Matice moravská, Brno 2019, rozměr 210 x 210 mm, 160  s., čb., česky, ISBN 978-80-87709-26-9