Diakritický manuál

Diakritický manuál
ISBN: 978-80-88308-07-2
Availability: currently unavailable
including VAT
your price690,00 Kč
ps
Radek Sidun
Diakritický manuál
Případová studie nově navržených akcentů současných písem

Zeměpisné umístění UMPRUM a samotná četnost akcentů v českém jazyce nás předurčují být jedním z míst, kde se výuka tvorby písma soustřeďuje i na komplexní vytváření nejrůznějších diakritických znaků jazyků latinky současných i historických písem. Obrazová učebnice, určená jak studentům písma, tak i ostatním písmovým návrhářům, systematicky zpracovává celou problematiku diakritiky. Jedná se o ucelený systém řešení, který usnadňuje vytváření specifických lokálních znaků. Namísto podrobného textového popisu je vše zpracováno vizuální formou.
Publikace, na níž autor postavil svou úspěšnou habilitaci na UMPRUM v říjnu 2019 a která shrnuje více než deset let autorových zkušeností a výzkumu, má ambice stát se klíčovým zdrojem informací problematiky jazykové podpory latinkových písem. Vychází v české a anglické jazykové mutaci a v grafické úpravě autora knihy Radka Siduna.

Obsah:

Předmluva
Diakritický manifest
I. Kde se vzaly akcenty
II. Způsob zpracování
III. Vybraná písma
IV. Podporované jazyky
V. Akcenty
VI. Diakritická řešení
Doporučená literatura a zdroje

Dynamická antikva / Stempel Garamond
Přechodová antikva / Mrs. Eaves
Statická antikva / Didot Elder
Lineární písmo serifové / Serifa
Lineární bezserifové statické písmo / Akkurat, Folio, Interstate, Knockout
Lineární bezserifové konstruované písmo / Peignot
Lineární bezserifové dynamické písmo / Gill Sans
Lineární antikva / Friz Quadrata
Kaligrafické písmo / Zapf Chancery, Snell Roundhand
Volně psané písmo / Mistral
Zdobené písmo / FF Trixie

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2021, rozměr 215 x 285 mm, 128 s., bar., česky, ISBN 978-80-88308-07-2