Die Villa Bertramka

Die Villa Bertramka
ISBN: 978-80-88283-51-5
Availability: in stock
including VAT
your price850,00 Kč
ps
Milada Jonášová - Manfred Hermann Schmidt (eds.)
Die Villa Bertramka / The Villa Bertramka
Facetten der Geschichte einer Mozart-Gedenkstätte in Prag /
Facets of a History of a Mozart Memorial in Prague

Do pěti oddílů členěná publikace s množstvím obrazových příloh pojednává v nebývalém rozsahu o staletém stavebním vývoji Bertramky, který začal pouhou boudou na vinici.
Pražská pěvkyně Josefa Dušková ji 1783 koupila už jako patrovou letní rezidenci s představeným schodištěm, jakož i se stájemi pro hospodářský dobytek. V 19. století v ní na základě zcela ahistorických představ došlo ke zřízení dvou „Mozartových pokojů“. K navýšení stavby došlo po požáru původní šindelové střechy 1872 a další přestavby byly uskutečněny za 2. světové války, když se protektorátní úřady rozhodly proměnit “Bertramhof” v doklad toho, „jak silně byl prostor Čech a Moravy ovládán německým duchem“.
K těmto zásahům objevil potřebnou dokumentaci až v červnu 2018 německý muzikolog prof. M. H. Schmid v pozůstalosti múzického přítele svého otce, architekta Georga Buchnera (1890–1971). Jedná se o dobrou stovku kreseb a stavebních plánů Bertramky z let 1925 a 1941/1942, dochovaných v Muzeu architektury Technické univerzity v Mnichově, Buchner je vytvořil v rámci svého projektu Mozartova a Beethovenova místa v Salcburku, v Praze a Vídni. Spolu s M. Jonášovou z ÚDU AV ČR rozvinul Schmid výzkumný projekt, jehož výstupem se staly – ve spolupráci s Mozartovou obcí v ČR – výstava a jednodenní mezinárodní vědecká konference ve vile Bertramka a všechny tyto aktivity shrnující předkládaná publikace.

The publication deals with the small Bertramka estate in the Smíchov district of Prague, highly regarded as an important Mozart memorial site in Prague, and with the long history of its construction. The oldest historical record is of a hut in a vineyard, which during the course of the centuries was gradually transformed into a summer residence. In 1783 it was purchased by the singer Josefa Dušková. In the 19th century, two rooms where the composer was supposed to have stayed were furnished as “Mozart rooms”, but this was on the basis of quite mistaken ideas which did not correspond to the historical facts. A major reconstruction was undertaken after the destruction of the original shingle roof in a fire in 1872. Further extensive building alterations took place during the Second World War, when the Reichsprotektor’s Office decided to make use of the 150th anniversary of the death of the “great German genius Mozart”, which occurred in 1941, to demonstrate “how strongly the region of Bohemia and Moravia was dominated by the German spirit”. Evidence of the difficulties involved in opening an exhibition in the “Bertramhof” on the eve of the anniversary of the world premiere of Don Giovanni (which took place in Prague) on 27 October 1941, has been provided by a newly discovered contemporary film report “on the reconstruction of the Bertramka”. For a long time, virtually no documentation of the building work that took place at that time was known to have existed. It was not until June 2018 that the leading German musicologist Prof Dr Manfred Hermann Schmid (University of Tübingen) made a very valuable discovery, thanks to studying the correspondence between his father, also a musicologist, and the latter’s fellow musician in an amateur quartet, the professor of architecture in Munich Georg Buchner. In the material left by Buchner on his death, preserved in the Museum of Architecture of the Technical University in Munich, Schmid discovered more than 100 hitherto unknown drawings and building plans of the Bertramka from 1925 and 1941/1942. The music lover Buchner created them as part of his long-term project Mozart and Beethoven Sites in Salzburg, Prague, and Vienna, in which he also involved his architecture students. On the basis of this discovery, Schmid launched a research project in cooperation with Milada Jonášová from the Institute of Art History, Czech Academy of Sciences, which was supported by a Strategy AV21 grant. The outcomes of the project were an exhibition held in the Bertramka villa in cooperation with the Mozart Society in the Czech Republic, and a one-day international academic conference on Die Bertramka – ein deutscher Blick (1942), which took place in the Bertramka on the opening day of the exhibition. The results of all these activities are brought together in this book.

Inhalt / Contents:

Vorwort
Preface
Word of Greeting

Georg Buchner und die Bertramka
Georg Buchner and Bertramka

Manfred Hermann Schmid, Der Architekt Georg Buchner und der Musikhistoriker Ernst Fritz Schmid als Mozart-Enthusiasten 1942 in Prag
Irene Meissner Meissner, Georg W. Buchner 1890-1971: ein vergessener Münchner Baumeister
Rupert Buchner, Erinnerungen an Georg Wilhelm Buchner

Katalog und Edition
Catalog and Edition

Die Studienblätter von Buchner und seinen Studierenden: Katalog I - Bertramka
The Study Sheets from Buchner and His Students: Catalog I - Bertramka

Prag als Stadtbild. Vortrag von Georg Buchner. Kritische Edition von Manfred Hermann Schmid

Die Studienblätter von Buchner: Katalog II - Stadtansichten Prag
The Study Sheets from Buchner: Catalog II - Cityscapes of Prague

Historische Fotografien
Historical Photographs

Zur Bedeutung der Bertramka im 20. Jahrhundert
The Significance of Bertramka in the 20th Century

Klára Mezihoráková, Construction Transformations of the Bertramka Estate in the First Half of the 20th Century
Martin Mádl, Between Rococo and Classicism: Questions Surrounding the Paintings at Bertramka
Milada Jonášová, Das Mozart-Jahr 1941 und die Umbauarbeiten in der Villa Bertramka
Armin Brinzing, Die Stiftung Mozarteum und die Bertramka, insbesondere während der NS-Zeit
Tomislav Volek, Buchners Freund Oskar Schürer, die Bertramka und die Prager Mozartgemeinde
Jiří Koukal, German Art History in the Czechoslovakia in the 1930s and 1940s
Kateřina Samojská, Bertramka nad Prague's Summer Houses in the 18th and 19th Centuries

Die Geschichte der Bertramka in Prag von Jaroslav Patera 1941/42
The Story of Bertramka in Prague by Jaroslav Patera 1941/42

Die Geschichte der Bertramka in Prag von Jaroslav Patera 1941/42 herausgegeben und kommentiert von Milada Jonášová und Manfred Hermann Schmid
Jan Branberger, Die Mozartgemeinde in der Tschechoslowakischen Republik bis 1947

Dokumentation zur Eröffnung der Ausstellung in der Villa Bertramka am 22. Juni 2019
Documentation of the Opening of the Exhibition in the Villa Bertramka on 22 June 2019

Biographien der Autorinnen und Autoren
Author Biographies

Register
Index

Institut für Kunstgeschichte, Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (ÚDU AV ČR), Praha 2020, rozměr 255 x 310 mm, 340 s., bar., německy a anglicky, ISBN 978-80-88283-51-5