Die Zeit (1894-1904)

Die Zeit (1894-1904)
ISBN: 978-80-86495-72-9
Availability: in stock
including VAT
your price480,00 Kč
ps
Lucie Kostrbová, Kurt Ifkovits, Vratislav Doubek
 
Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894-1904) als Mittler

zwischen der tschechischen und wiener Moderne.

 
Publikace otevírá nový pohled na vztahy mezi českou a vídeňskou modernou přelomu 19. a 20. století, poprvé syntetickým způsobem zpracovává kontakty mezi vedoucími představiteli české literární i politické moderny (T. G. Masaryk, J. S. Machar, F. V. Krejčí, V. Mrštík, K. Kramář, J. Kaizl ad.) a vídeňským týdeníkem Die Zeit, který byl založen v roce 1894 Hermannem Bahrem, Heinrichem Kannerem a Isidorem Singerem a rychle se stal důležitým orgánem středoevropské moderny. V úvodu je rozvržen koncept prostředkování (Vermittlung), který nepředpokládá dialogickou strukturu, spíše počítá se specifickými zájmy aktérů v konkrétních historických situacích. V oddílu Studie jsou vzájemné vztahy interpretovány z politologické, bohemistické a germanistické perspektivy. Část Dokumenty obsahuje výbor z nejdůležitějších článků z Die Zeit a z korespondence. Publikace je doplněna o bibliografii bohemik z Die Zeit, slovníčkem spolupracovníků, soupisy dokumentů, pramenů a literatury a rejstříkem osob a děl.
 
Obsah:
 
Einleitung
 
Studien
Der Politik und die Moderne (Vratislav Doubek)
Die tschechische literarische moderne und ihre Vermittlung in der Zeit (Lucie Kostrbová)
Hermann Bahrs Herausbildung der Wiener Moderne und die Rolle der Tschechen vot dem Hintergrund der medialen Strategien der Zeit (Kurt Ifkovits)
 
Dokumente
Texte aus der Zeit
Korrespondenzen
Erinnerungen
 
Bibliographie der Bohemica in der Zeit
Kurzbiographien der Mitarbeiter der Zeit
Verzeichnis der Dokumente
Verzeichnis der Quellen und Literatur
Summary
Register
 
Masarykův ústav AV ČR v.v.i. a Österreichisches Theatermuseum r. 2011, rozměr 160 x 230 mm, 504 s., německy, ISBN 978-80-86495-72-9