Divadlo nesmí býti lidu komedií / Theatre must not be comedy for the people

Divadlo nesmí býti lidu komedií / Theatre must not be comedy for the people
Availability: in stock
including VAT
your price390,00 Kč
ps

Jiří Zahrádka

 

„DIVADLO NESMÍ BÝTI LIDU KOMEDIÍ“. Leoš Janáček a Národní divadlo v Brně

 

THEATRE MUST NOT BE COMEDY FOR THE PEOPLE. Leoš Janáček and the National Theatre in Brno

Kniha se zaměřuje na vzájemný vztah jednoho z nejpozoruhodnějších světových skladatelů 20. století Leoše Janáčka a Národního divadla v Brně, nejvýznamnější divadelní instituce na Moravě. Vztah to byl letitý, vrstevnatý a komplikovaný. Janáček jako člen Družstva českého Národního divadla v Brně stanul od počátků v jeho organizační struktuře, a jak je zřejmé z citace v názvu publikace, pokoušel se zde uplatňovat svou představu o fungování kulturní instituce. Kniha dále podrobně zpracovává problematiku uvádění Janáčkova díla na brněnském jevišti za umělcova života, popisuje Janáčka jako návštěvníka divadelních produkcí a dotkne se i posledního rozloučení se skladatelem ve foyeru Městského divadla 15. srpna 1928. Mimo jiné jsou zde připomenuty také dávno zapomenuté kauzy spojené  s výstavbou nového českého divadla, ustanovení nového divadelního ansámblu a předání německého Městského divadla českému souboru po převratu v roce 1918. 
 
Obsah / Contents
 
Předmluva / Introduction
Janáček a brněnská operní produkce před otevřením divadla na Veveří ulici v roce 1884 / Janáček and Brno Opera Productions Before the Openning of the Theatre on Veveří ulice in 1884
Janáček kritikem českého Národního divadla v Brně / Janáček as Reviewer of the Czech National Theatre in Brno
Janáček jako člen a činitel Družstva českého Národního divadla v Brně / Janáček as a Member and Representative of the Družstvo of the Czech National Theatre in Brno
Janáček návštěvníkem divadelních produkcí Národního divadla v Brně / Janáček as a Visitor to Performances of the Brno National Theatre
Janáčkovo dílo na scéně Národního divadla v Brně / Janáček´s Work on the Stage of the Brno National Theatre
Janáčkovo dílo na koncertech orchestru Národního divadla v Brně / Janáček´s Works on Concerts by the Brno National Theatre Orchestra
Rozloučení s Janáčkem v brněnském Národním divadle / The Brno National Theatre´s Farewell to Janáček
Poznámky / Notes
 
Příloha / Appendix
Předsedové Družstva Národního divadla v Brně 1881 - 1928 / Chairmen of the Družstvo of the Czech National Theatre in Brno 1881 - 1928
Ředitelé českého Národního divadla v Brně 1884 - 1928 / Directors of the Czech National Theatre in Brno 1884 - 1928
Soupis představení oper Leoše Janáčka v Národním divadle v Brně v letech 1884 - 1928 / List of Leoš Janáček´s Opera Performances in the Brno National Theatre from 1884-1928
Glosář vybraných osobností / Glossary of Selected Individuals
Seznam zkratek / List of Abbreviations
Literatura / Bibliography
Soupis obrazových materiálů / List of Illustrations
Rejstřík osob / Index of People