Dobré světlo! Organizovaná amatérská fotografie 1889-1950

Dobré světlo! Organizovaná amatérská fotografie 1889-1950
ISBN: ISBN 978-80-7037-394-1
Availability: in stock
including VAT
your price1 200,00 Kč
ps
Michaela Hrubá a kol.

Dobré světlo! 

Organizovaná amatérská fotografie 1889-1950

Kniha Dobré světlo: organizovaná amatérská fotografie 1889-1950 přináší čtenářům pohled na roli a význam klubů fotografů amatérů v průběhu prvních šedesáti let existence. Je důkladnou studií vývoje a historie KFA a jejich vlivu na amatérskou fotografii až do roku 1950. Zaměřuje se na klíčové události, osobnosti a instituce, které formovaly amatérskou fotografii a rozvoj klubového prostředí. Objasňuje, jakým způsobem se fotografování stalo populárním a přístupnějším díky pokroku ve fotografických technologiích a levnějším fotoaparátům. Podrobně si všímá vývoje amatérské fotografie ať již z pohledu umělecké fotografie nebo hledání smyslu práce fotoamatérů. Důležitou součástí jsou také medailonky klubů a fotografů, které přinášejí podrobný přehled o vývoji jednotlivých spolků i o jednotlivých fotografech. Bohatý fotografický doprovod ilustruje široký záběr tvorby fotoamatérů. Tato kniha představuje důležitý příspěvek k pochopení vývoje amatérské fotografie a klubového hnutí v první polovině 20. století. Je určena nejen odborníkům a historikům fotografie, ale i širokému okruhu čtenářů, kteří mají zájem o historii fotografie a klubového života amatérských fotografů.

Obsah:

Místo úvodu

Amatérská fotografie v českých zemích do roku 1918 (Pavel Scheufler)
První generace fotografů ze záliby
První kluby fotoamatérů
Kluby fotoamatérů v další vývojové etapě (1900-1910)
Kluby fotoamatérů v třetí vývojové etapě (1911-1919)
Profesní složení členů fotoklubů
Oblasti tvůrčí činnosti členů fotoklubů

Organizovaná amatérská fotografie v letech 1918-1950 (Michaela Hrubá)
Svaz československých klubů fotografů amatérů
Vývoj meziválečné amatérské fotografie
Hledání smyslu a funkce amatérské fotografie
Důraz na výchovu fotoamatérů
Prezentace fotoamatérů na veřejnosti
Fotografické soutěže
Úspěchy v zahraničí
Publikační činnost
Přesahy amatérské fotografie

Fotografická technika ve službách amatérů (Tomáš Štanzel)
Vývoj fotografické tecjniky a procesů od vynálezu fotografie do roku 1918
Vývoj fotografické techniky a procesů v letech 1918-1945
Vývoj fotografické techniky a procesů v letech 1945-1950
Fotografické přístroje od počátku do 50. let minulého století
Příslušenství k fotoaparátům a další potřeby k fotografování
Zpracování fotografického materiálu v amatérských podmínkách
Zpracování barevné fotografie v amatérských podmínkách

Medailonky klubů fotografů amatérů (Michaela Hrubá)
Medailonka fotografů (Michaela Hrubí a Pavel Scheufler)
Obrazová příloha
Závěrem (Michaela Hrubá)

Literatura
Rejstřík

Národní technické muzeum, Praha 2023, rozměr 245 x 315 mm, 588 s., česky, ISBN 978-80-7037-394-1