Documenta Pragensia Supplementa III

Documenta Pragensia Supplementa III
Availability: in stock
including VAT
your price190,00 Kč
ps
Archiv hlavního města Prahy
 
Documenta Pragensia suplementa III
 
Obsah:
 
Václav Ledvinka: Třetina století v archivu
Jiří Pešek: Jaroslava Mendelová jubilující aneb od Starého k Novému Městu pražskému
Studie J. Mendelové - Praha raného novověku
Rady Nového a Starého Města pražského  v letech 1547 - 1602
Staroměstské a novoměstské rady v první polovině 17. století
Správa Nového Města pražského v letech 1348 - 1784
Rada Nového Města pražského v letech 1600 - 1650
Třicetiletá válka a Nové Město pražské (1620 - 1650)
Osmipanský úřad na Starém Městě pražském do roku 1637
Soupis úředníků osmipanského úřadu na Starém Městě pražském (do roku 1636)
Jan Campanus Vodňanský ve fondech pražského městského archivu
Svatojindřišská matrika 1584 - 1600 jako demografický pramen
Obyvatelé Nového Města pražského na přelomu let 1585 - 1586
Novoměstské městky a protireformace
Dovoz piva do pražských šlechtickýchpaláců v 16. a 17. století (Pražští nákladníci piva a jejich boj s konkurenčním pivem.)
Praha po roce 1945
Správa hlavního města Prahy po roce 1945
Správní a organizační změny v Národním výboru hlavního města Prahy v letech 1960 - 1985
Soupis rad Ústředního národního výboru hlavního města Prahy a Národního výboru hlavního města Prahy z let 1945 - 1981
Hana Svatošová: Soupis prací Jaroslavy mendelové (1981 - 2012)
Zusammenfassung