Documenta Pragensia Supplementa IX

Documenta Pragensia Supplementa IX
ISBN: 978-80-86852-86-7
Availability: in stock
including VAT
your price260,00 Kč
ps
Kateřina Jíšová, Jan Hrdina

Documenta Pragensia Supplementa IX

Úřední písemná kultura v českých a moravských městech ve středověku a raném novověku


Obsah:


Úvodní slovo

Ludmila Sulitková: Úřední písemná kultura ve městě. Výsledky systémové analýzy pro středověk a raný novověk na příkladu královského města Brna
Juraj Šedivý: Stredoveké mestá na Slovensku a ich pragmatická (diplomatická) písomná kultúra
Jana Vojtíšková: K typologii raně novověkých úředních písemností městské provenience
Robert Šimůnek: (Nečtený) text jako „hmotný artefakt“. Psané a nepsané právo v Českém Krumlově v polovině 15. století
Jan Hrdina, Kateřina Jíšová: Významní protonotáři pražských měst 15. století jako měšťané, úředníci a literáti
Marek Ďurčanský: Písaři městských kanceláří a předbělohorská univerzita: na cestě k širšímu pohledu
Jaroslava Mendelová:, Soupis písařů Nového Města pražského z let (1530) 1547–1650
Tomáš Velička: Nejstarší registra městské korespondence v zemích Koruny české (do roku 1500)
Vojtěch Vaněk: Kutnohorská městská kniha Transsumpta Privilegiorum, její nejstarší vrstva a osudy předhusitského archivu Kutné Hory
Kateřina Zenklová: Rejstříky berně a královského úroku města Rakovníka z let 1436–1449 jako pramen pro poznání života ve středověkém městě
Petr Kreuz: Odraz rozhodovací činnosti městského soudu Starého Města pražského a městského soudu spojených pražských měst v pražských městských knihách z doby jagellonské
Jiří Smrž: Kde všude lze (ne)nalézt cechovní artikule? K problematice dochování písemností řemeslnických organizací v městských knihách
Tomáš Baletka:, Kancelář města Valašského Meziříčí ve druhé polovině 16. století jako ohnisko i ohniště písemné kultury (Příspěvek k možnostem výzkumu městské registratury v době mezi požáry města v letech 1556–1607)

Zusammenfassung
Seznam autorů

Archiv hlavního města Prahy, Praha 2018, 145 x 205 mm, 396 str., ISBN 978-80-86852-86-7