Documenta pragensia supplementa VI

Documenta pragensia supplementa VI
ISBN: 978-80-8801-359-4
Availability: in stock
including VAT
your price230,00 Kč
ps
Documenta pragensia supplementa VI

Městský farní kostel v českých zemích ve středověku


Obsah:

Úvodní slovo
Robert Šimůnek, Městský farní kostel ve středověkých Čechách jako „sociální prostor“
Zdeněk Dragoun – Jaroslav Podliska, Archeologické příspěvky k počátkům farních kostelů v pražském podhradí
Vojtěch Vaněk, Otazníky nad vývojem farní správy v předhusitské Kutné Hoře
Blanka Zilynská, Kutnohorská záduší konce středověku (nahlédnutí do jejich účtů)
Petr Elbel, Emancipace městských farních kostelů ze svazku mateřských far na příkladu Litovle a Uničova (S edicí dimmembračních listin z let 1448 a 1510)
Tomáš Baletka, Faráři středověkých měst a městeček na Moravě jako feudální vrchnosti
Ludmila Sulitková, Vztah město, fara a škola od středověku po práh novověku (na příkladu Brna)
Petr Jokeš, Patrocinia městských kostelů na západní a jižní Moravě
Jan Hrdina, Procesí v pozdně středověké Praze
Kateřina Jíšová, Donace novoměstským farním kostelům ve druhé polovině 15. století
Ewa Wółkiewicz, Plugawe psy w świątyni. Przepisy i praktyka utrzymania porządku w przestrzeni kościelnej w późnym średniowieczu
Roman Lavička, Krása středověkých kostelů vepsaná do kamene aneb co dokáže prozradit kamenická značka
Jan Dienstbier, Prostor pro výtvarnou inovaci? Středověké nástěnné malby v městských farních kostelech v českých zemích
Aleš Mudra, Katolický farní kostel v zemi kacířů. Sebeidentifikační strategie Znojemských ve vybavení a provozu farního kostela sv. Mikuláše v 15. století
Zusammenfassung / Summary
Seznam autorů

Scriptorium, Dolní Břežany 2015, 145 x 205 mm, 358 str., ISBN 978-80-8801-359-4