Documenta pragensia supplementa VIII

Documenta pragensia supplementa VIII
ISBN: 978-80-86852-70-6
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Kateřina Jíšová, Jan Hrdina

Documenta pragensia supplementa VIII

Radnice, rynek a tržiště


Obsah:

Úvodní slovo

Michaela Hrubá, Veřejný prostor ve středověkých a raně novověkých městech
Juraj Šedivý, Kateřina Jíšová, Středověké radnice ve střední Evropě – výzvy, analýzy, perspektivy
Karel Kibic, Středověké radnice českých měst vzniklé z kupeckých domů
Bohdan Kaňák, Radnice v Olomouci
Petr Zajíček, Uničov a Litovel jako příklady vzniku a vývoje radnic v menších moravských městech
Marek Ďurčanský – Josef Kadeřábek, Radnice jako místo paměti i veřejný prostor ve středočeských městech konce 16. a první poloviny 17. století
Václav Ledvinka, Staroměstský rynek a Staroměstská radnice. K vývoji podoby a funkcí centrálních veřejných míst Starého Města pražského
Bogusław Czechowicz, Vratislav a Praha – dialog dvou radnic v době korvínsko-jagellonské. Příspěvek k dějinám soupeření dvou center Koruny české
Martin Musílek, Opatovice na Novém Městě pražském. Nejstarší dějiny a topografi e příměstské osady ve světle písemných pramenů
Jana Doktorová, Malostranské náměstí v Praze (1400–1750): Metamorfózy veřejného prostoru a jejich hybatelé
Tomáš Sekyrka, Obrazy na domech. Zbožnost a reprezentace na pražských domech v epoše baroka
Waldemar Komorowski, Rynek Główny w Krakowie – funkcje, zabudowa, życie codzienne i odświętne
Eva Němečková, „…jinde kupovati nemají než v těch místech, která jsou jim od starodávna vyměřeny“. Regulace trhu v královských
městech severozápadních Čech v zrcadle cechovních stanov
Vilém Zábranský, „Koupil sobě místo jarmarečný.“ Topografi e litoměřických výročních trhů v 17. století

Zusammenfassung/Summary
Seznam autorů

Scriptorium, Univerzita J.E.Purkyně, Archiv hl. města Prahy, Praha 2017, 145 x 205 mm, 382 str., ISBN 978-80-86852-70-6