Documenta Pragensia XII - Pražské slavnosti a výstavy

Documenta Pragensia XII - Pražské slavnosti a výstavy
Availability: in stock
including VAT
your price80,00 Kč
ps

Documenta Pragensia XII

Pražské slavnosti a výstavy
Sborník příspěvků z konferencí Archivu hlavního města Prahy 1989 a 1991

obsah:
J. Pešek: Slavnost jako téma dějepisného zkoumání. o J. Pešková: Každodennost a svátek - filozofický rozměr festivity. o F. Šmahel: Středověké slavnosti, svátky a radostné chvíle. o Z. Hledíková: Slavnosti církevního roku - v kostele i na ulici. o M. Bláhová: Slavnosti v Praze v historiografii doby Karla IV. o P. Čornej: Slavnosti husitské Prahy. o V. Ledvinka: Šlechtická svatba v Praze roku 1579 (k charakteru aristokratických slavností české renesance). oJ. Douša: Slavnosti, které Pražané neviděli (turnaj roku 1555 a pobyt Rudolfa II. v Plzni v letech 1599 - 1600). o Z. Hojda: Reprezentační výdaje a smrt. Barokní "pompa funebris" v Praze. o Z. Kokošková: Několik poznámek ke korunovačním slavnostem v Praze v roce 1656. oI. Čornejová: Pražské univerzitní slavnosti v 17. století. o V. Smolová: Slavnostní obnovy městských rad na Starém Městě pražském ve druhé polovině 17. a začátkem 18. století. o V. Urfus: Maškarní plesy, ředpisy o nich a pražský primátor v 18. století. o P. Svobodný: Jubilejní oslavy Vlašské kongregace a špitálu 1773. o I. Ebelová: Provozní a bezpečnostní zajištění Prahy v době korunovace Leopolda II. o M. a J. Kudělovi: Pražské židovské slavnosti v 18. a 19. století. o E. Ryšavá: Kramářští zpěváci na pražských lidových slavnostech 19. století. o M. Pospíšil: Korunovační opera Ferdinanda V. Giacomo Meyerbeer: Il crociato in Egitto. o J. Havránek: Oslavy jako záminka politického projevu. o J. Havránek: Předání praporu jako legitimace spolku. o B. Svobodová: Slavnost svěcení spolkového praporu jako projev národně politické aktivity na přelomu 60. a 70. let 19. století v Praze. o M. Moravcová: Měšťanské a dělnické slavnosti ve struktuře festivit Prahy druhé poloviny 19. století. o J. Novotný: Slavnosti Sokola Pražského. o H. Svatošová: Slavnostní instalace pražského starosty v letech 1784-1949. o D. Moravcová: Majfest - májová slavnost hřbitovní v Praze 19. století. o J. Ludvová: Maifestspiele v Novém německém divadle v Praze. o S. Balík: Právnický ples roku 1889. o H. Krejčová: Plesy Spolku českých akademiků židů. o J. Kořalka: Společenské plesy a zahraniční konzulové v Praze kolem roku 1900. o J. Hájek: Novoslovanský sjezd a společenské akce v Praze v létě roku 1908. o I. Klimeš - J. Rak: Filmaři na slavnostech - slavnosti ve filmu (okolo roku 1900 v Praze). o J. Kuděla: Praha na počátku posledního desetiletí 18. století. o Z. Hojda: Geneze uměleckých výstav v Praze 1791-1851. o T. Jelínek: Zemská výstava v Klementinu roku 1791. o B. Soukupová-Svobodová: Jubilejní výstava 1891 jako zrcadlo slovanství českého měšťanstva. o J. Novotný: Návštěvníci Zemské jubilejní výstavy v Praze 1891. o J. Kořalka: Rozporuplný obraz Čechů ve veřejném mínění Německa kolem Jubilejní výstavy roku 1891. o J. Pechoušková: Národní divadlo a Jubilejní zemská výstava v Praze. o Z. Míka: Pražský průmysl ve Všeobecné zemské výstavě pražské obchodní a živnostenské komory roku 1908. o H. Svatošová: Podíl zastupitelstva města Prahy na Jubilejní výstavě roku 1891.