Documenta Pragensia XV - Různá tématika

Documenta Pragensia XV - Různá tématika
Availability: in stock
including VAT
your price130,00 Kč
ps
Documenta Pragensia XV

Různá tématika
Edice historických pramenů k pražským dějinám


obsah:
R. Nový: Edice a pomocné vědy historické. o M. Fiala - J. Hrdlička: Řídící vrstva v počátcích českých měst na příkladu pražské aglomerace. o M. Ryantová: Z historie domů U Žáby na Starém Městě pražském. o J. Douša: Staroměstští konšelé v jiných funkcích městské samosprávy v letech 1571-1602 a 1630-1650. o L. Žilka: Seznam domů týnské osady z roku 1613. o O. Fejtová - J. Pešek: Recepce díla Martina Luthera v pražských a lounských měšťanských knihovnách doby předbělohorské. o O. Pokorný: Rukopisný Statisticko-topografický popis hlavního města Prahy a královského města Vyšehradu z poloviny 19. století. o K. Šindelář: Tisk publikací Královské české společnosti nauk v letech 1884-1914. o L. Hlaváčková: Z historie medických plesů. o J. Jásek: Místo Jubilejní výstavy ve vývoji pražského vodárenství. J. Brabencová: České maloživnostnictvo na Všeobecné zemské jubilejní výstavě 1891. o J. Šťovíček: Jubilejní výstava 1891 v Praze a severní Čechy. o E. Cirinosová: Vývoj zastupitelské firmy pro distribuci plzeňského piva v Praze. o H. Svatošová: Čeští malíři a česko-francouzské vztahy na počátku 20. století (Alfons Mucha, František Kupka a pražská radnice). o J. Vichra: Stavba Obecního domu v dokumentech Archivu hl. města Prahy. o T. Jelínek: Sportovní komise hlavního města Prahy. o M. Svatoš: Pozůstalostní spis Franze Kafky. o M. a J. Kudělovi - J. Slomek: Žižkovské gymnázium a Jaroslav Seifert. o M. Kudělová: Osel a stín ve stínu policejního ředitelství. o V. Ledvinka: Pozůstalostní spis Karla Čapka. o J. Hrdlička: Několik poznámek k problematice změn v pražských urbanonymech po 17. listopadu 1989. o J. Záloha: Prameny k dějinám Velké Prahy v pobočce Státního oblastního archivu Třeboň v Českém Krumlově. o P. Vlček - P. Zahradník: Stavební a historický vývoj zámku Nový Studenec. o B. Kubíčková: Archiv hlavního města Prahy. Dějiny. o J. Pešek: Souhrnné německé resumé Zusammenfassungen.