Documenta Pragensia XX - Varia

Documenta Pragensia XX - Varia
Availability: in stock
including VAT
your price210,00 Kč
ps

Documenta Pragensia XX

Varia, Město versus katastrofy (dodatky), Univerzita a město
Sborník příspěvků z 13. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy

obsah:
V. Ledvinka – J. Pešek: Úvodem. • M. Dragoun: Necrologium bohemicum – příspěvek k otázce místa jeho vzniku. • A. Mařík: Svatovítská kapitula za vlády Jiřího z Poděbrad. • O. Pokorný: Územní rozsah Podhradí Pražského hradu ve středověku ve světle nejstarších písemných pramenů do roku 1500. • J. Žegklitz: Obchod se středočeskými hrnčířskými výrobky v předbělohorské Praze (1488 – 1620). • O. Fejtová: Odraz rekatolizačního procesu ve skladbě náboženské a moralistní literatury v knihovnách novoměstských měšťanských elit v době pobělohorské. • J. Mikulec: Pražská barokní bratrstva a smrt. • I. Dejmková: Šlechtické domy a paláce v berních materiálech z let 1653 – 1817. • M. Mikota: Zmizelý letohrádek Bál ve Wimmerových sadech. • B. Kubíčková: Archiv hlavního města Prahy. Dějiny (Dodatek k textu publikovanému in: Documenta Pragensia XV, 1997, s. 541 – 619). • T. Jelínek: Tělovýchovná jednota Řeporyje. • L. Hebáková: Pražská výstava židovského umění v roce 1930. • S. Mikulová: Jubilejní výstava Metzner-Bundu 1914 – 1944. • L. pánková: Německá emigrace ve třicátých letech 20. století. Příklad meziválečné Prahy a Paříže (1933-1938/1939). • Z. Dragoun: Praha: Archeologie katastrof a katastrofy archeologie. • B. Roedl: Valdštejn před branami Loun. • M. Ryantová: Ochrana před morem v českých zemích, Bavorsku, Sasku, a Prusku ve světle patentů a úředních nařízení z let 1625 – 1720. • M. Ebel: Boj s červeným kohoutem: požární technika konce 18. století v soudobé dokumentaci. • P. Horská: Nemoc jako katastrofa v Praze v 19. století. • J. Pešek – M. Svatoš: Konference Univerzita a město – Praha a Univerzita Karlova. Univerzitní architektura (urbanismus) a integrace univerzity do organismu města. • M. Svatoš: Koleje jako základní článek středověké struktury pražské univerzity. • P. Nevímová: Jezuitské koleje v Praze. • J. Havránek: Kde v Praze bydleli univerzitní profesoři v letech 1882 – 1948? • J. Pešek: Bydliště pražského a vídeňského studentstva na přelomu 19. a 20. století. • P. Svobodný: Periferie, nebo centrum? Místo fakultních nemocnic v rámci zdravotnictví a vysokého školství středoevropské metropole. • J. Pešek: Studenti a dnešní Praha (Diskusní příspěvek). • O. Fejtová – V. Ledvinka – J. Pešek: Zusammenfassung. • H. Svatošová: Přehled obsahu sborníku Documenta Pragensia I – XX (1980 – 2002).