Documenta Pragensia XXIV - Město a voda

Documenta Pragensia XXIV - Město a voda
Availability: in stock
including VAT
your price230,00 Kč
ps

Documenta Pragensia XXIV

Město a voda
Sborník příspěvků z 22. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy

obsah:
Jiří Pešek; Praha, město u vody • Eva Semotanová; Proměny holešovického meandru na mapách a plánech • Petr Starec; Od Muráni nad obecní strouhou k hotelu na Alšově nábřeží. Jedna z proměn staroměstského břehu ve světle archeologického a environmentálního výzkumu • Petr Starec; Z příspěvků archeologie ke studiu vodních poměrů v historickém jádru Prahy (Diskusní příspěvek) • Eva Bílková; Plány Vltavy v Praze do konce 18. století • Zdeněk Dragoun; Středověké studně z pohledu archeologa • Jaroslav Jásek; Voda pitná, užitková a odpadní v Praze • Albrecht Hoffmann; Städtische Wassertürme der Renaissancezeit. IhreAufgabe und Technik • Piotr Oliński, Wylewy Wisły w ziemi chelmińskiej w XV-XVIII w. w swietle zródel narracyjnych • Eva Dvořáková -Jiří Merta; Vodní kolo - motor středověku • Libor Elleder, Historie zaznamenávání vodních stavů na Vltavě v Praze. K 50 letům trvání Českého hydrometeorologického ústavu a nadcházejícímu 130. výročí české hydrologické služby • Edmund Kizik; Brudna woda, polscy flisacy? Epidemia cholery w Gdansku w 1831 r • Antal András Deák; Hochwasserschutzalternativen entlang der Theiss in Ungarn und Umweltschutzbewegungen • Ondřej Bastl; Zásobování ústředních jatek vodou • Robert Kola - Leszek Kotlewski - Krzysztof Mikulski; Zródla pozyskiwania wody i jej wykorzystanie w produkcji rzemiosi toruňskich w XIV-XVIII wieku • Adam Szweda; Rzeki i przeprawy rzeczne w traktatach paňstwowych miedzy Polsky a zakonem krzyžackim w I polowie XV wieku. Zarys problematyki • Waldemar Rozynkowski; Sw. Barbara - swieta „od wody". O patrociniach šw. Barbary w šredniowiecznej Polsce • Silvia Pavlícová; Úřad mostu pražského a jeho nejstarší písemný doklad • Michaela Hrubá; Pstruzi na císařský stůl Rudolfa II. Spor o pstruhové vody na mělnickém panství • Jan Schwaller; Pardubice-voda jako obranný prvek • Marie Macková, Voda v lidském obydlí - vnímání hranice nezbytnosti a komfortu ve drahé polovině 19. století • Šárka Jiroušková; Památky zdravotní techniky v různých typech domácností a budov - historický vývoj hygienického mobiliáře • Urszula Sowina; Zaopatrzenie miast w wode w XV-XVI wieku. Wybrane problémy • Boguslaw Dybaš; Próby modernizacji mostu na Wisle w Toruniu wczasach nowozytnych • Dagmara Fleming; Stan sanitarny Warszawy na przelomie XIX i XX wieku w swiede powiešci Laika i Kronik Bolesíawa Prusa • Miloslava Melanová; Spoutaná voda místem městské rekreace a zábavy. Voda v průmyslových oblastech v 19. a na počátku 20. století • Blanka Soukupová; Spolek Vltavan - společenství lidí od vody. K otázce tradice a diskontinuity ve 20. století • Tomáš Jelínek; Počátky moderních vodních sportů v Praze • Miroslav Kolka; Trasování, funkce a údržba vodovodu v Bělé pod Bezdězem od roku 1502 do konce 17. století • Lukáš Fasora; Brněnský vodovod z Březové a jeho význam pro modernizaci města (1880-1914) • Martin Štindl; Protiklady stok a studní v poddanských městech jihozápadní Moravy • Ludmila Hlaváčková; Vltava a záchrana zdánlivě mrtvých • Jiří Koumar; „Martin Kapr ujal grunt". Postavení poddanských rybářů na mělnickém panství v raném novověku • Pavla Státníkova; Počátky systematické ochrany před povodněmi v Praze. Poznámky k historii pražských povodní • Jaroslav Douša; Povodně v minulosti Plzně a několik poznámek k záplavám v Praze • Jaroslav Jásek; Reklama na moderní zásobování vodou • Zusammenfassung (Olga Fejtová - Václav Ledvinka -Jiří Pešek)