Documenta Pragensia XXX

Documenta Pragensia XXX
Availability: in stock
including VAT
your price285,00 Kč
ps
Archiv hlavního města Prahy
 
Documenta Pragensia XXX
Evropská velkoměsta mezi koncem války světové a války studené (1945 - 1989)
 
Obsah:
 
Jiří Pešek, Praha a evropská velkoměsta mezi koncem války světové a války studené (1945 - 1989)
Lars Nilsson, Western European urban development, 1950 - 2000
Marek Krejčí, Naše a jejich. Cesta od multikulturních velkoměst středo-východní Evropy k velkoměstům národním a zase zpět
Tomáš Nigrin, "Stunde Null" německých velkoměst - Berlín a Düsseldorf v letech 1945 - 1947
Gruia Bădescu, Politics, architecture and identity in rebuilding West Germany´s cities after the Second World War
Ines Tolic, Contending Skopje. The construction of a city caught between global ambition and local needs
Václav Ledvinka, Praha - etapy vývoje po roce 1945. Formování, reformování, deformování a neformování města
Murat Gül. Political transition and transformation of Istanbul after the Second World War
Antonello Scopacasa, The case of Leipziger Strasse - Potsdamer Strasse. City space construktion on the border of the post - war Berlin city centre
Kateřina Jíšová, Etarea - sen o ideálním satelitním městě
Krzystof Mordyński, Socialist realism architecture in Warsaw as a new society creation tool (1949 - 1955). The example of the "Marszałkowska Residential District"
Márkus Keller, Modernität im Osten - die Óbudaer
Simone Egger, Müncen wird Weltstadt. Väterchen Timofei und die Olympischen Spiele
Barbora Laštovková - Marek Laštovka, Pražské uliční názvy jako prostředek orientace i nástroj ideologie 1945 - 1990
Rainer Pöppinghege, Remembering the Third Reich? Street names in German cities after 1945
Sabine Mecking, Mehr als Schall und Rauch. Stadtnamen, städtische Symbole und kommunale Gebietsreformen in Westdeutschland
Tomasz Węcławowicz, Appropriation of space in historical cities in the communist period. The example of Krakow
Blanka Soukupová, Deklarovaná "oficiální" identita poválečné Prahy v čase přechodu od demokracie k totalitě
Thomas Höpel, Städtische Kulturpolitik in zentralistischen Demokratien und Dictaturen. Frankreich und die DDR in Vergleich
Helen Bluemel, Leipzig and its culture after 1945. The examples of the Deutsche Bücherei and the Gewandhaus
Zdeněk Nebřenský, Die Repräsentationen studentischer Klubs in zentraleuropäischen Städten: Prag, Warschau und Bratislava in den 1960er Jahren
Zusammenfassung / Sumary
Seznam autorů