Documenta Pragensia XXXIII

Documenta Pragensia XXXIII
ISBN: 978-80-88013-24-2
Availability: in stock
including VAT
your price374,00 Kč
ps
Documenta Pragensia XXXIII

Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století

Stati a rozšířené příspěvky z 31. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i., a Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 9. a 10. října 2012 v Clam-Gallasově paláci v Praze.

Obsah:

Olga Fejtová, Město v převratech konfesionalizace
Jiří Mikulec, Koncept konfesionalizace a náboženské dějiny českých zemí
Tomáš Malý, Sociálněstrukturní předpoklady katolické obnovy: královská města 1550–1700
Marek Ďurčanský, Rekatolizace v českých královských městech v prvním pobělohorském desetiletí. Pokus o srovnání
Josef Hrdlička, Vrchnostenská města mezi konfesní pluralitou a „šlechtickou konfesionalizací“ (1520–1620)
Blanka Zilynská, Město Praha a utrakvistická církev: role konšelů při obsazování „dolní konzistoře“ (do roku 1547)
Jiří Pešek, Pražské kontexty tvorby České konfese 1575
Jan Bouček, Zásahy Pavla Michny z Vacínova do konfesijních poměrů
pobělohorské Prahy
Ondřej Jakubec, Konfesijní spory v raně novověké Olomouci, jejich charakter, aktéři a vizuální stopy
Pavla Jirková, Od Sperata ke Strobachovi. Jihlava v převratech konfesionalizace v 16. až 17. století [Von Speratus zu Strobach.
Josef Kadeřábek, Proměny slánských měšťanských elit v letech 1610–1635. Sociální sítě, paměť, identita
Marie Ryantová, „Ti Sedlčanští, kteří tak v své urputnosti zůstávají…“ Město Sedlčany a jeho obyvatelé v centru lobkovické konfesionalizace
Tomáš Sterneck, Konfesijní minorita ve městě „náboženství papeženského“. Českobudějovičtí nekatolíci na počátku 17. století a jejich politická vystoupení
Sixtus Bolom-Kotari, Každodenní život městských protestantských komunit pozdního 18. století. Brno a Nové Město na Moravě
Leszek Zygner, Die multikonfessionelle Gesellschaft in den polnischen Städten des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit
Monika Frohnapfel, Umbrüche der Konfessionalisierung im Erzstift Mainz. Die Beispiele Mainz und Erfurt
Helena Zimmermann, Víra, nebo profit. Role vyznání ve sňatkové politice norimberské ekonomické elity v letech 1550–1650
Iris Flessenkämper, „Malum culpae et malum poenae“: Rechtskultur zwischen Sünden- und Strafzucht im frühneuzeitlichen Bremen
Karl Vocelka, Barocke Frömmigkeitsformen in Wien als Mittel der Konfessionalisierung
Eva Kowalská, Sila a slabosť uhorských miest v procese konfesionalizácie
Viliam Čičaj, Sloboda alebo tolerancia. Konfesionálne spolužitie v uhorských slobodných kráľovských mestách
István H. Németh, Unterdrückung oder Reform? Die Rekatholisierung in den ungarischen königlichen Freistädten
Annamária Kónyová, Kalvinizmus ako neželaný fenomén v konfesionalizácii hornouhorských slobodných kráľovských miest
Árpád Tóth, A Protestant burgher elite in a Predominantly Catholic Society? The Social Network and Political Position of German Lutheran Burghers in Hungarian Towns in the Period of the ‘Silent Counter-Reformation’ in the Eighteenth Century
Liliana Lewandowska, Zwischen der lutherischen Orthodoxie und dem Pietismus in Danzig im Ausgang des 17. Jahrhunderts
Sławomir Kościelak, Katholische „Ersatz“-Eliten im protestantischen Danzig an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert
Jana Svobodová, Návrat menších bratří do (post)husitských měst
Jan Pařez, Strahovský klášter a jeho vedlejší právo na Pohořelci v předbělohorské době: od náboženské koexistence k náboženskému monopolu
Tomáš Černušák, Kláštery a konfesní proměna městské společnosti v Brně v 16. století
Bogusław Czechowicz, Defensor fidei catholice secundum ritum universalis ecclesie. Ein steinernes Denkmal der Protokonfessionalisierung oder über die bildhauerischen Verzierungen des Rathauses in Breslau aus den Jahren 1461–1466
Zdeňka Míchalová, Odraz reformace v obrazových pramenech vrchnostenských měst Zachariáše z Hradce
Radmila Prchal Pavlíčková, Dvě pohřební kázání od svatého Salvátora. Luteráni na Starém Městě pražském
Petr Voit, Konfesionální flexibilita a česká knižní kultura první poloviny 16. století
Martin Holý, Mezi mýtem a realitou. Konfesionalizace vzdělávání ve městech v zemích České koruny v 16. a 17. století
Piotr Kociumbas, Zu den Reminiszenzen an Konfessionsstreitigkeiten in den zu Danzig des 18. Jahrhunderts entstandenen musikalischen Dramen
Summary / Zusammenfassung (Olga Fejtová)
Seznam autorů

Scriptorium, Praha 2014, 145 x 205 mm, 760 str., ISBN 978-80-88013-24-2